Ứng dụng Bộ đọc cho Windows: Câu hỏi thường gặp


Làm cách nào để mở tệp?
Làm cách nào để mở các tệp PDF, XPS hoặc TIFF trong Bộ đọc theo mặc định?
Làm cách nào để chuyển giữa các tệp đang mở?
Làm cách nào để xem hai tệp cạnh nhau?
Làm cách nào để in tệp?
Làm cách nào để đi tới một trang cụ thể trong tệp?
Làm cách nào để phóng to hoặc thu nhỏ?
Làm cách nào để thay đổi bố cục tài liệu?
Làm cách nào để thêm ghi chú hoặc tô sáng văn bản?
Làm cách nào để sao chép văn bản?
Làm cách nào để lưu tệp?
Làm cách nào để đóng tệp?
Làm cách nào để đóng Bộ đọc?
Tôi có thể sử dụng phím tắt nào với Bộ đọc?


Thuộc tính

ID Bài viết: 15044 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi