Cập nhật trình điều khiển cho phần cứng không hoạt động bình thường


Cách cập nhật trình điều khiển bằng Windows Update
Cách thiết lập Windows để cài đặt các bản cập nhật được đề xuất
Cách tự tải xuống và cài đặt trình điều khiển


Thuộc tính

ID Bài viết: 15048 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi