Chiếu đến màn hình không dây bằng Miracast

Miracast là công nghệ không dây mà PC của bạn có thể sử dụng để chiếu màn hình đến TV, máy chiếu và các trình phát phương tiện khác có hỗ trợ Miracast. Bạn có thể sử dụng công nghệ này để chia sẻ những gì bạn đang làm trên PC, phát trình chiếu hay thậm chí chơi trò chơi yêu thích trên màn hình lớn hơn.

Chuẩn bị sẵn sàng thiết bị của bạn

Nếu PC của bạn có đi kèm Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1 và màn hình không dây có hỗ trợ Miracast thì bạn đã sẵn sàng thêm màn hình không dây vào PC để hoàn tất kết nối, sau đó bắt đầu chiếu.

Tuy nhiên, nếu bạn đã nâng cấp PC từ phiên bản Windows cũ, bạn cần đảm bảo rằng PC có hỗ trợ Miracast và đã sẵn sàng chiếu. Ngoài ra, nếu màn hình bạn sẽ chiếu đến không hỗ trợ Miracast, bạn cần thiết lập màn hình bằng cách thêm phần cứng bổ sung vào trước khi bạn có thể bắt đầu chiếu.
 
Cách chuẩn bị một PC đã nâng cấp sẵn sàng chiếu
Cách thiết lập màn hình hiển thị không hỗ trợ Miracast.


Thêm màn hình để hoàn tất kết nối

Khi PC và màn hình của bạn đã sẵn sàng chiếu, bạn cần thêm màn hình không dây vào PC. Cả hai thiết bị cần nằm trong phạm vi, có nghĩa là chúng được đặt cùng phòng.

Cách thêm màn hình không dây vào PC

 1. Trượt vào từ cạnh phải của màn hình rồi nhấn Thiết bị.
  (Nếu dùng chuột, hãy trỏ chuột vào góc dưới bên phải màn hình, di trỏ chuột lên rồi bấm Thiết bị.)
 2. Nhấn hoặc bấm Chiếu, rồi nhấn hoặc bấm Thêm màn hình không dây.
 3. Chọn màn hình không dây trong danh sách các thiết bị tìm thấy và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Chiếu màn hình của bạn đến màn hình không dây

Sau khi bạn thêm màn hình không dây vào PC, bạn có thể chiếu màn hình của mình đến đó và thay đổi những gì bạn nhìn thấy trên mỗi màn hình.

Cách chiếu màn hình của bạn

 1. Trượt vào từ cạnh phải của màn hình rồi chạm vào Thiết bị.
  (Nếu dùng chuột, hãy trỏ chuột vào góc dưới bên phải màn hình, di trỏ chuột lên rồi bấm Thiết bị.)
 2. Nhấn hoặc bấm Chiếu, rồi nhấn hoặc bấm vào màn hình không dây bạn muốn.

Cách chọn nội dung hiển thị trên mỗi màn hình

 1. Trượt vào từ cạnh phải của màn hình rồi nhấn Thiết bị.
  (Nếu dùng chuột, hãy trỏ chuột vào góc dưới bên phải màn hình, di trỏ chuột lên rồi bấm Thiết bị.)
 2. Nhấn hoặc bấm Chiếu, rồi chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Chỉ màn hình PC. Bạn sẽ thấy mọi thứ trên PC của bạn. (Khi bạn kết nối với máy chiếu không dây, tùy chọn này chuyển thành Ngắt kết nối.)
  • Nhân đôi. Bạn sẽ thấy mọi thứ giống nhau trên cả hai màn hình.
  • Mở rộng. Bạn sẽ nhìn thấy mọi thứ trải rộng trên cả hai màn hình, bạn cũng có thể kéo và thả các mục giữa hai màn hình.
  • Chỉ màn hình thứ hai. Bạn sẽ nhìn thấy mọi thứ trên màn hình được kết nối. Màn hình kia sẽ trống.

Ngắt kết nối khỏi màn hình không dây

Nếu bạn di chuyển PC ra ngoài phạm vi màn hình không dây (chẳng hạn như phòng khác) hoặc nếu bạn đưa PC về chế độ ngủ hoặc ngủ đông, hai thiết bị sẽ ngắt kết nối. Bạn cũng có thể ngắt kết nối màn hình không dây theo cách thủ công.

 1. Trượt vào từ cạnh phải của màn hình rồi nhấn Thiết bị.
  (Nếu dùng chuột, hãy trỏ chuột vào góc dưới bên phải màn hình, di trỏ chuột lên rồi bấm Thiết bị.)
 2. Nhấn hoặc bấm Chiếu, rồi nhấn hoặc bấm Ngắt kết nối.

Khắc phục sự cố

Bạn có thể khắc phục nhiều sự cố bằng cách cài đặt trình điều khiển mới nhất cho PC và vi chương trình mới nhất cho màn hình không dây hoặc bộ điều hợp Miracast. Để cập nhật vi chương trình trên màn hình không dây hoặc bộ điều hợp, hãy đi tới phần Hỗ trợ trên trang web nhà sản xuất, tìm trên thiết bị cụ thể của bạn rồi làm theo hướng dẫn để tải xuống và cài đặt vi chương trình đó. Bạn cũng có thể tìm trên Windows Store để xem có ứng dụng nào từ nhà sản xuất màn hình không dây hoặc bộ điều hợp Miracast có thể cập nhật vi chương trình hay không.

Sau đây là một số bước có thể thử nếu bạn tiếp tục gặp phải sự cố.

Nếu bạn không thể thêm hoặc kết nối đến màn hình không dây
Nếu văn bản trên màn hình của bạn mờ hoặc ảnh bị giật
Nếu âm thanh tiếp tục phát trên PC


Thuộc tính

ID Bài viết: 15053 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi