Tự động tải các trình điều khiển và bản cập nhật được đề xuất cho phần cứng của bạn

Bạn có thể đặt Windows tự động tải xuống trình điều khiển được đề xuất và thông tin chi tiết cho phần cứng và thiết bị của bạn. Đây là một cách tốt để đảm bảo rằng tất cả các phần cứng và thiết bị của bạn hoạt động đúng.

Trình điều khiển và thông tin

Windows có thể tìm và tải xuống hai loại bản cập nhật dành cho các thiết bị được kết nối với máy tính của bạn:

  • Trình điều khiển. Trình điều khiển là phần mềm cho phép máy tính của bạn giao tiếp với các thiết bị phần cứng. Nếu không có trình điều khiển, các thiết bị bạn kết nối với máy tính — ví dụ: chuột hoặc ổ đĩa cứng gắn ngoài — sẽ không hoạt động đúng. Windows có thể tự động kiểm tra xem có trình điều khiển cho các thiết bị mới bạn kết nối với máy tính không.

    Đối với phần cứng bạn đã kết nối với máy tính từ trước đây, các trình điều khiển cập nhật có thể có sẵn vào ngày hôm sau; tuy nhiên, các trình điều khiển đó không được cài đặt tự động. Để cài đặt các bản cập nhật tùy chọn này, hãy đi tới Windows Update trong Panel Điều khiển, kiểm tra các bản cập nhật, sau đó xem và cài đặt các bản cập nhật trình điều khiển có sẵn cho máy tính của bạn.
  • Thông tin. Windows có thể tải xuống các biểu tượng độ phân giải cao cho nhiều thiết bị phần cứng bạn kết nối với máy tính của bạn, cùng với thông tin chi tiết về chúng, chẳng hạn như tên sản phẩm, nhà sản xuất và số kiểu máy — thậm chí cả thông tin chi tiết về các khả năng đồng bộ hóa của thiết bị. Những chi tiết này có thể giúp bạn dễ dàng phân biệt giữa các thiết bị tương tự được kết nối với máy tính của bạn, chẳng hạn như các điện thoại di động khác nhau.
 
Cách đặt Windows tự động tải xuống các trình điều khiển và biểu tượng được đề xuất
Cách bật và đặt cấu hình Windows Update
 Cách cài đặt trình điều khiển và các bản cập nhật tùy chọn khác từ Windows Update
Nếu Windows không thể tìm thấy trình điều khiển cho thiết bị của bạn
Nếu Windows không thể tìm thấy thông tin về thiết bị của bạn trong Device Stage 
Thuộc tính

ID Bài viết: 15054 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi