Hiện hoặc ẩn Thùng rác

Đây là cách truy cập Thùng rác trên màn hình nền của bạn Windows 10:

  1. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt .
  2. Chọn Cá nhân hóa > Chủ đề > Cài đặt biểu tượng màn hình nền.
  3. Chọn hộp kiểm Thùng rác Áp dụng.


Thuộc tính

ID Bài viết: 15057 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi