Hiện, ẩn hoặc đổi cỡ các biểu tượng trên màn hình nền

Dưới đây là cách hiện, ẩn hoặc đổi cỡ các biểu tượng trong Windows.

Để hiện hoặc ẩn các biểu tượng trên màn hình nền

Bấm chuột phải (hoặc nhấn và giữ) màn hình nền, trỏ đến Xem, sau đó chọn Hiện các biểu tượng trên màn hình nền để thêm hoặc xóa đánh dấu.


Đổi cỡ các biểu tượng trên bàn làm việc 

Bấm chuột phải (hoặc nhấn và giữ) màn hình nền, trỏ đến Xem, sau đó chọn Biểu tượng lớn, Biểu tượng trung bình hoặc Biểu tượng nhỏ.


Thuộc tính

ID Bài viết: 15058 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi