Ghim các ứng dụng và thư mục vào màn hình nền hoặc thanh tác vụ

Cách ghim ứng dụng vào thanh tác vụ

  • Nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) ứng dụng, sau đó chọn Thêm > Ghim vào thanh tác vụ.
  • Nếu ứng dụng đã mở trên màn hình nền, hãy nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) nút thanh tác vụ của ứng dụng rồi chọn Ghim vào thanh tác vụ.


Cách thêm phím tắt vào màn hình nền

  1. Nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) màn hình nền, sau đó chọn Mới > Phím tắt.
  2. Nhập vị trí của mục hoặc chọn Duyệt để tìm mục trong File Explorer.
Thuộc tính

ID Bài viết: 15059 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi