Solitaire, Minesweeper và Hearts

Solitaire, Minesweeper và Hearts có lượng người chơi khá lớn. Các trò chơi này không được cài đặt tự động với Windows nhưng bạn có thể tải xuống miễn phí từ Windows Store.

Để cài đặt phiên bản Solitaire và Minesweeper của chúng tôi, hãy chọn một trong những liên kết sau:

Để cài đặt Hearts, hãy đi tới Bắt đầu > Store và nhập Hearts vào hộp tìm kiếm. Sau đó chọn phiên bản bạn muốn.

Thuộc tính

ID Bài viết: 15060 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi