PC của bạn đang sử dụng phiên bản nào của DirectX?

DirectX là bộ công nghệ đa phương tiện được nhiều trò chơi trong Windows yêu cầu. Nếu PC của bạn chưa cài đặt phiên bản DirectX phù hợp (hộp sản phẩm sẽ cho bạn biết cần phiên bản nào), trò chơi có thể không hoạt động bình thường.

Cách kiểm tra phiên bản DirectX trên PC của bạn bằng Công cụ Chẩn đoán DirectX:

  1. Chọn nút Bắt đầu và nhập dxdiag vào hộp tìm kiếm, sau đó nhấn Enter.
  2. Trong Công cụ Chẩn đoán DirectX, chọn tab Hệ thống, sau đó chọn số phiên bản DirectX trong Thông tin Hệ thống.


Thuộc tính

ID Bài viết: 15061 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi