Ghi và sao CD

Khi bạn sao chép nhạc, ảnh và video từ PC sang CD hoặc DVD trống, hành động này được gọi là "ghi". Khi bạn sao chép nhạc, ảnh và video từ CD hoặc DVD vào PC của mình, hành động này được gọi là "sao". Bạn có thể sử dụng Windows Media Player để thực hiện cả hai hành động.

Ghi CD (hoặc DVD dữ liệu)

Các loại đĩa khác nhau bạn có thể ghi
Những gì bạn cần
Ghi CD âm thanh (hoặc CD hay DVD dữ liệu)


Sao CD

Khi bạn sao nhạc từ CD, bạn sẽ sao chép các bài hát từ CD âm thanh vào PC. Trong suốt quá trình sao này, Trình phát nén từng bài hát và lưu trữ trên ổ đĩa của bạn dưới dạng tệp Windows Media Audio (WMA), WAV hoặc MP3.

Các tệp đã sao được lưu tự động vào thư mục Nhạc, nhưng bạn có thể thay đổi vị trí bằng cách sử dụng các tùy chọn trên tab Cài đặt sao.

Sao nhạc từ CD
Thêm hoặc chỉnh sửa thông tin phương tiện sau khi sao
Thay đổi cài đặt sao nhạc
Thuộc tính

ID Bài viết: 15062 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi