Ghi và sao CD

Áp dụng cho: Windows 8.1Windows 7Microsoft Windows Media Player

Khi bạn sao chép nhạc, ảnh và video từ PC sang CD hoặc DVD trống, hành động này được gọi là "ghi". Khi bạn sao chép nhạc, ảnh và video từ CD hoặc DVD vào PC của mình, hành động này được gọi là "sao". Bạn có thể sử dụng Windows Media Player để thực hiện cả hai hành động.

Ghi CD (hoặc DVD dữ liệu)Sao CD

Khi bạn sao nhạc từ CD, bạn sẽ sao chép các bài hát từ CD âm thanh vào PC. Trong suốt quá trình sao này, Trình phát nén từng bài hát và lưu trữ trên ổ đĩa của bạn dưới dạng tệp Windows Media Audio (WMA), WAV hoặc MP3.

Các tệp đã sao được lưu tự động vào thư mục Nhạc, nhưng bạn có thể thay đổi vị trí bằng cách sử dụng các tùy chọn trên tab Cài đặt sao.