Lỗi C00D1198 trong Windows Media Player

Windows Media Player không thể kết nối đến máy chủ lưu trữ nội dung bạn muốn phát.

Những cách cần thử

  • Nếu bạn đã nhập địa chỉ Bộ định vị Tài nguyên Đồng nhất (URL) vào hộp thoại Mở URL, hãy xác minh rằng tên tệp được viết chính xác và đường dẫn đến tệp đúng rồi thử lại. Nếu bạn đã bấm vào liên kết trên trang web, liên kết có thể không hợp lệ.
  • Thử lại sau. Máy chủ có thể tạm thời không sử dụng được (máy chủ có thể đang bận hoặc ngoại tuyến).
  • Xác minh rằng cài đặt máy chủ proxy cho Windows Media Player là chính xác.

Cách xác minh cài đặt máy chủ proxy

  1. Tùy vào phiên bản Media Player bạn đang sử dụng, chọn Sắp xếp, rồi chọn Tùy chọn hoặc chọn mũi tên bên dưới tab Hiện Đang phát, rồi chọn Tùy chọn Khác.
  2. Chọn tab Mạng.
  3. Trong Cài đặt proxy truyền phát, xác minh cài đặt của bạn.


Thuộc tính

ID Bài viết: 15069 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi