Lỗi C00D0FCF trong Windows Media Player

Windows Media Player không thể phát hay đồng bộ tệp.

Những cách cần thử

  • Đóng các chương trình khác có thể đang sử dụng tệp rồi thử lại.
  • Nếu tệp đang tải xuống, hãy đợi cho quá trình tải xuống hoàn tất rồi thử phát tệp.
Thuộc tính

ID Bài viết: 15072 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi