Lỗi C00D116A trong Windows Media Player

Windows Media Player không thể phát phần video của DVD. Điều này có thể xảy ra vì rất nhiều lý do nhưng phần lớn là vì:

  • Trình điều khiển cạc video của bạn đã cũ.
  • PC của bạn thiếu bộ giải mã DVD tương thích.
  • Phần cứng PC của bạn không đáp ứng các yêu cầu hệ thống để phát DVD.

Sau đây là một số cách bạn có thể thử:

  • Phát DVD khác để xác định xem sự cố có phải do đĩa không. Nếu sự cố chỉ xảy ra với một DVD thì đĩa có thể đã bị hỏng.
  • Cập nhật trình điều khiển cho cạc video của bạn bằng cách kiểm tra Windows Update để tìm các bản cập nhật cho cạc video hiện có hoặc kiểm tra trên trang web của nhà sản xuất cạc video hay PC của bạn để lấy trình điều khiển mới nhất.
  • Nếu bạn đang chạy Windows Vista, hãy xác minh rằng phần mềm video có hỗ trợ Mô hình Trình điều khiển Hiển thị của Windows (WDDM). Nếu phần cứng video của bạn không được hỗ trợ, bạn có thể cần phải nâng cấp cạc video. Nếu bạn không biết phần cứng video nào được cài đặt, hãy liên hệ với nhà sản xuất PC của bạn để được trợ giúp.
  • Đảm bảo bạn đã cài đặt bộ giải mã DVD tương thích (bộ giải mã MPEG-2) trên PC.
  • Giảm độ phân giải màn hình PC xuống cài đặt thấp nhất hiện có và giảm chất lượng màu PC xuống cài đặt thấp hơn, chẳng hạn như Trung bình (16 bit).
  • Cân nhắc thêm RAM vào PC hoặc nâng cấp bộ xử lý hay cạc video của bạn.
Thuộc tính

ID Bài viết: 15077 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi