Lỗi C00D0FD6 trong Windows Media Player

Windows Media Player được đóng không đúng cách. Plugin bị hỏng hoặc không tương thích có thể đã gây ra sự cố. Để phòng ngừa, tất cả các plugin tùy chọn đã được tắt.

Những cách cần thử

Khắc phục sự cố plugin


 1. Chọn menu Công cụ, trỏ đến Plugin, sau đó chọn từng plugin có dấu kiểm bên cạnh tên.

  Việc này sẽ tắt tất cả các plugin tùy chọn. Nếu menu Công cụ không hiển thị, hãy nhấn Ctrl+M để hiển thị thanh menu.
 2. Chọn menu Công cụ, trỏ đến Plugin, sau đó chọn một trong các plugin.

  Cài đặt này sẽ bật plugin.
 3. Phát nội dung bạn đã phát khi Player đóng bất ngờ.
 4. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu Player đóng bất ngờ, hãy chọn menu Công cụ, chọn Tùy chọn, sau đó chọn tab Plugin. Chọn plugin bạn đã bật sau cùng, sau đó chọn Xóa.
  • Nếu Player không đóng bất ngờ, hãy bật plugin khác, sau đó lặp lại Bước 3 và 4 cho đến khi bạn xác định được plugin bị hỏng hoặc không tương thích.

Thuộc tính

ID Bài viết: 15079 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi