Bật cập nhật ứng dụng tự động

Áp dụng cho: Windows 10Windows 8.1

Nhà phát hành ứng dụng thường cập nhật ứng dụng của họ để thêm các tính năng mới và khắc phục sự cố. Microsoft Store trên Windows có thể tự động cài đặt bản cập nhật ứng dụng.
 

Đối với Windows 10

  1. Chọn màn hình Bắt đầu , rồi chọn Microsoft Store.
  2. Trong Microsoft Store ở phía trên bên phải, hãy chọn menu tài khoản (ba dấu chấm) và sau đó chọn Cài đặt.
  3. Trong Cập nhật ứng dụng, hãy đặt Cập nhật ứng dụng tự động thành Bật.

 

Đối với Windows 8.1 và Windows RT 8.1

  1. Trên màn hình Bắt đầu, hãy chọn Store để mở Store.
  2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, sau đó nhấn vào Cài đặt.
    (Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ chuột vào góc dưới bên phải của màn hình, di trỏ chuột lên, rồi bấm vào Cài đặt.)
  3. Nhấn hoặc bấm vào Cập nhật ứng dụng.
  4. Đảm bảo Tự động cập nhật ứng dụng của tôi được đặt thành .