Bật cập nhật ứng dụng tự động

Nhà phát hành ứng dụng thường cập nhật ứng dụng của họ để thêm các tính năng mới và khắc phục sự cố. Windows Store có thể tự động cài đặt bản cập nhật ứng dụng.
 

Đối với Windows 10

  1. Trên màn hình Bắt đầu, chọn Store để mở Windows Store.
  2. Chọn menu tài khoản (bên cạnh hộp tìm kiếm), sau đó chọn Cài đặt.
  3. Trong Cập nhật ứng dụng, đặt Cập nhật ứng dụng tự động thành .

Đối với Windows 8.1 và Windows RT 8.1

  1. Trên màn hình Bắt đầu, chọn Store để mở Windows Store.
  2. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, sau đó nhấn Cài đặt.
    (Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ chuột vào góc dưới bên phải của màn hình, di trỏ chuột lên, rồi bấm vào Cài đặt.)
  3. Nhấn hoặc bấm Cập nhật ứng dụng.
  4. Đảm bảo Tự động cập nhật ứng dụng của tôi được đặt thành .
Thuộc tính

ID Bài viết: 15081 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)