Kích hoạt Windows 7 hoặc Windows 8.1

Kích hoạt giúp xác minh rằng Windows chưa được sử dụng trên số lượng PC lớn hơn mức cho phép trong Điều khoản Cấp phép Phần mềm của Microsoft.

Để kích hoạt Windows 7 hoặc Windows 8.1, bạn sẽ cần khóa sản phẩm cho phiên bản Windows trên PC của bạn. Khóa sản phẩm là một mã gồm 25 ký tự có dạng như sau:

KHÓA SẢN PHẨM: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX


Cách tìm khóa sản phẩm tùy thuộc vào phương thức bạn mua bản sao Windows 7 hoặc Windows 8.1:

  • Nếu bạn mua Windows từ một nhà bán lẻ được ủy quyền, khóa sản phẩm sẽ có trên nhãn bên trong hộp đi kèm.
  • Nếu bạn mua PC mới chạy Windows, khóa sản phẩm sẽ được cài đặt sẵn trên PC của bạn, được bao gồm với gói đi kèm hoặc có trên Chứng chỉ Xác thực (COA) đi kèm với PC.
  • Nếu bạn mua bản sao kỹ thuật số của Windows từ trang web của Microsoft, khóa sản phẩm sẽ có trong email xác nhận bạn nhận được sau khi mua.
Kích hoạt Windows 7
Kích hoạt Windows 8.1
Thuộc tính

ID Bài viết: 15083 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi