Giới thiệu về Windows Chính hãng

Windows Chính hãng được Microsoft xuất bản và được Microsoft hoặc đối tác đáng tin cậy cấp phép và hỗ trợ đầy đủ. Chỉ khách hàng của Windows chính hãng mới có quyền truy cập vào tất cả các bản cập nhật và tải xuống tùy chọn sẵn có của Microsoft, các bản này được thiết kế để giúp bạn khai thác tối đa từ PC của mình.

Sau đây là câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến về Windows chính hãng.
 

Windows kích hoạt và chính hãng kết nối với nhau như thế nào?
Tôi làm cách nào để biết được mình đang chạy Windows chính hãng?
Tôi thấy thông báo cho biết rằng Windows có thể không chính hãng. Làm cách nào để khắc phục điều này?
Tôi có thể cài đặt bản sao Windows trên nhiều PC không?
Nếu máy tính của tôi đang chạy Windows không chính hãng, máy tính vẫn có thể nhận các bản cập nhật bảo mật quan trọng chứ?
Xác thực là gì?
Lý do phổ biến nhất khiến Windows có thể không xác thực được là gì?
Làm cách nào để báo cáo phần mềm sao chép bất hợp pháp?


Thuộc tính

ID Bài viết: 15087 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Phản hồi