Tạo phương tiện cài đặt cho Windows

Áp dụng cho: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Bạn có thể sử dụng phương tiện cài đặt (ổ đĩa flash USB hoặc DVD) để cài đặt một bản sao Windows mới, thực hiện quy trình cài đặt sạch hoặc cài đặt lại Windows 10.

Để tạo phương tiện cài đặt, hãy truy cập trang web tải xuống phần mềm, tại đó bạn sẽ tìm thấy các hướng dẫn từng bước. Trên trang web đó, bạn có thể chọn một phiên bản Windows và tạo phương tiện cài đặt riêng của mình bằng cách sử dụng ổ đĩa flash USB hoặc DVD. Để truy cập trực tiếp vào một trong các phiên bản, hãy chọn một trong các liên kết sau:

Để tạo phương tiện cài đặt, dưới đây là những gì bạn cần:

  • Một PC có kết nối internet đáng tin cậy. Thời gian tải xuống sẽ khác nhau, tùy thuộc vào kết nối internet của bạn.
  • Ổ đĩa flash USB hoặc DVD. Một ổ đĩa flash USB trống có dung lượng trống ít nhất là 8 GB hoặc DVD trống (và đầu ghi DVD). Bạn nên sử dụng một USB hoặc DVD trống vì mọi nội dung trên USB hoặc DVD đều sẽ bị xóa. Khi ghi DVD từ tệp ISO, nếu nhận được thông báo cho biết tệp ảnh cần ghi đĩa quá lớn, thì bạn cần sử dụng phương tiện DVD hai lớp (DL).
  • Khóa sản phẩm. Khóa sản phẩm gồm 25 ký tự của bạn (không bắt buộc đối với giấy phép kỹ thuật số). Để được trợ giúp tìm khóa sản phẩm, hãy chuyển đến Tìm khóa sản phẩm Windows của bạn.

Sau khi tạo phương tiện cài đặt, bạn có thể đặt lại hoặc cài đặt lại Windows. Để tìm hiểu thêm, hãy chuyển đến Các tùy chọn khôi phục trong Windows 10.