Thay đổi cài đặt TCP/IP

TCP/IP xác định cách PC của bạn kết nối với các PC khác.

Để giúp dễ dàng quản lý cài đặt TCP/IP, bạn nên sử dụng Giao thức Cấu hình Máy chủ Động (DHCP). DHCP tự động chỉ định các địa chỉ Giao thức Internet (IP) cho máy tính trên mạng của bạn, nếu mạng của bạn hỗ trợ giao thức này. Nếu bạn sử dụng DHCP thì bạn không phải thay đổi cài đặt TCP/IP của bạn nếu bạn di chuyển máy tính của bạn sang vị trí khác và DHCP không yêu cầu bạn phải định cấu hình thủ công cài đặt TCP/IP, chẳng hạn như Hệ thống Tên Miền (DNS) và Windows Internet Name Service (WINS). Để bật DHCP hoặc thay đổi cài đặt TCP/IP khác, hãy làm theo các bước sau:

 1. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Trong Windows 10, trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Xem kết nối mạng, sau đó chọn xem kết nối mạng ở đầu danh sách.
  • Trong Windows 8.1, chọn nút Bắt đầu , bắt đầu nhập Xem kết nối mạng, sau đó chọn Xem kết nối mạng trong danh sách.
  • Trong Windows 7, mở Kết nối mạng bằng cách chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Panel Điều khiển. Trong hộp tìm kiếm, nhập bộ điều hợp, sau đó, trong Trung tâm Mạng và Chia sẻ, chọn Xem kết nối mạng.
 2. Bấm chuột phải vào kết nối mà bạn muốn thay đổi, sau đó chọn Thuộc tính. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
 3. Chọn tab Kết nối mạng . Trong Kết nối này sử dụng các mục sau, chọn Giao thức Internet Phiên bản 4 (TCP/IPv4) hoặc Giao thức Internet Phiên bản 6 (TCP/IPv6), sau đó chọn Thuộc tính.
 4. Để chỉ định cài đặt địa chỉ IP IPv4, thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Để có được cài đặt IP tự động bằng cách sử dụng DHCP, chọn Thu thập địa chỉ IP tự động, sau đó chọn OK.
  • Để chỉ định địa chỉ IP, chọn Sử dụng địa chỉ IP sau, sau đó, trong các hộp Địa chỉ IP, Mặt nạ mạng conCổng mặc định, nhập cài đặt địa chỉ IP.
 5. Để chỉ định cài đặt địa chỉ IP IPv6, thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Để có được cài đặt IP tự động bằng cách sử dụng DHCP, chọn Thu thập địa chỉ IPv6 tự động, sau đó chọn OK.
  • Để chỉ định địa chỉ IP, chọn Sử dụng địa chỉ IPv6 sau, sau đó, trong các hộp Địa chỉ IPv6, Mặt nạ mạng conCổng mặc định, nhập cài đặt địa chỉ IP.
 6. Để chỉ định cài đặt địa chỉ máy chủ DNS, thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Để có được địa chỉ máy chủ DNS tự động bằng cách sử dụng DHCP, chọn Thu thập địa chỉ máy chủ DNS tự động, sau đó chọn OK.
  • Để chỉ định địa chỉ máy chủ DNS, chọn Sử dụng địa chỉ máy chủ DNS sau, sau đó, trong các hộp Máy chủ DNS ưa thíchMáy chủ DNS thay thế, nhập địa chỉ máy chủ DNS chính và phụ.
 7. Để thay đổi cài đặt DNS, WINS và IP nâng cao, chọn Nâng cao.


Thuộc tính

ID Bài viết: 15089 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi