Tại sao tôi không thể kết nối?

Nếu bạn đang gặp sự cố khi kết nối với mạng di động để truy cập trực tuyến, có một vài cách cơ bản bạn có thể thử. Nếu những cách này không có tác dụng, có một số bước nâng cao hơn để bạn thử.
 

Sử dụng Trình khắc phục sự cố mạng
Kiểm tra thông tin cơ bản trên PC của bạn
Đặt lại modem và bộ định tuyến
Xem có sự cố với modem hoặc ISP của bạn không
Kiểm tra bộ điều hợp mạng
Chạy các lệnh mạng sau khi sử dụng Trình khắc phục sự cố mạng
Các bước khác để bạn thử trên bộ định tuyếnThuộc tính

ID Bài viết: 15287 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi