Tìm địa chỉ IP của PC

Bạn có thể cần địa chỉ IP của PC nếu bạn muốn thiết lập kết nối Internet, cho phép người khác kết nối với PC của bạn hoặc cần khắc phục sự cố mạng.

 1. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Trong Windows 8.1, chọn nút Bắt đầu , bắt đầu nhập Xem kết nối mạng, rồi chọn kết nối mạng trong danh sách.
  • Trong Windows 7, mở Kết nối mạng bằng cách chọn nút Bắt đầu
   Start button icon
   sau đó chọn Panel Điều khiển. Trong hộp tìm kiếm, nhập bộ điều hợp, sau đó, trong Trung tâm Mạng và Chia sẻ, chọn Xem kết nối mạng.
 2. Chọn kết nối mạng đang hoạt động, sau đó trên thanh công cụ, chọn Xem trạng thái kết nối này. (Bạn có thể cần chọn biểu tượng chữ V để tìm lệnh này.)
 3. Chọn Chi tiết.

  Địa chỉ IP của PC sẽ xuất hiện trong cột Giá trị , bên cạnh Địa chỉ IPv4.

Thuộc tính

ID Bài viết: 15291 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi