Hỗ trợ Chống phần mềm Độc hại của Microsoft dành cho Windows XP

Quay lại trang chủ Vòng đời Hỗ trợ
 

Microsoft đã thông báo công ty này sẽ tiếp tục cung cấp cập nhật cho các công cụ và chữ ký chống phần mềm độc hại dành cho khách hàng Windows XP cho tới hết ngày 14 tháng 7 năm 2015. Đối với doanh nghiệp, điều này áp dụng cho System Center Endpoint Protection, Forefront Client Security, Forefront Endpoint Protection và Microsoft Intune chạy trên Windows XP. Đối với người tiêu dùng, điều này áp dụng cho Microsoft Security Essentials.

  • Điều này sẽ KHÔNG thay đổi ngày kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP. Hỗ trợ dành cho Windows XP kết thúc vào ngày 8 tháng 4 năm 2014 và sau ngày này sẽ không có thêm các cập nhật bảo mật mới, các cập nhật nóng không liên quan đến bảo mật hoặc các tùy chọn hỗ trợ tính phí có trợ giúp hoặc cập nhật nội dung kỹ thuật trực tuyến.
  • Bằng việc tiếp tục cập nhật các sản phẩm chống phần mềm độc hại dành cho Windows XP đến hết ngày 14 tháng 7 năm 2015, chúng tôi sẽ cung cấp cho những khách hàng chưa hoàn thành di chuyển tính năng xác định khi nào PC của bạn bị xâm phạm và thực hiện hành động phù hợp.
  • Việc tiếp tục cập nhật lên các công cụ và chữ ký chống phần mềm độc hại KHÔNG có nghĩa là các máy Windows XP hoàn toàn an toàn.  
    • Cập nhật bảo mật (ví dụ: Microsoft Security Bulletin MS13-095) là các cập nhật cho hệ điều hành Windows XP đối với các lỗ hổng bảo mật mà phần mềm độc hại có thể khai thác.
    • Các chữ ký chống phần mềm độc hại là tập hợp các đặc tính dùng để giúp xác định phần mềm độc hại. Công cụ tận dụng các chữ ký này để xác định liệu một tệp có độc hại hay không và chặn vi-rút đó.
    • Mặc dù các cập nhật chống phần mềm độc hại cho phép phát hiện và chặn một số phần mềm độc hại trên PC chạy Windows XP, bạn cần lưu ý rằng lỗ hổng bảo mật cơ bản trong hệ điều hành Windows XP sẽ không được vá với cập nhật bảo mật mới, một loại phần mềm độc hại mới tấn công cùng một lỗ hổng bảo mật có thể không được phát hiện trong tương lai và có thể làm lây nhiễm PC.
Bạn không nên coi PC chạy Windows XP là được bảo vệ toàn diện, kể cả khi có chữ ký chống phần mềm độc hại và cập nhật cho công cụ. Bạn cần hoàn tất việc di chuyển sang hệ điều hành hiện đang được hỗ trợ để có thể nhận các cập nhật bảo mật thông thường nhằm bảo vệ máy tính của bạn khỏi các cuộc tấn công độc hại. Các sản phẩm chống phần mềm độc hại có hiệu quả hạn chế đối với PC không được cập nhật tất cả các cập nhật bảo mật.

Để biết thêm thông tin và tài nguyên để giúp bạn di chuyển khỏi Windows XP có trên Trang Kết thúc hỗ trợ Windows XP SP3 và Office 2003.


Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.
 

Thuộc tính

ID Bài viết: 15344 - Xem lại Lần cuối: 26-07-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi