Hỗ trợ cho Windows XP, Office 2003 và Exchange 2003 đã kết thúc

Quay lại trang chủ Vòng đời Hỗ trợ
 

Windows XP, Office 2003 và Exchange Server 2003 hết hạn hỗ trợ vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Do vậy, không có thêm cập nhật bảo mật mới nào, các cập nhật không liên quan đến bảo mật, các tùy chọn hỗ trợ có trợ giúp miễn phí hoặc tính phí hoặc các cập nhật nội dung kỹ thuật trực tuyến.


Chạy Windows XP SP3, Office 2003 và Exchange 2003 trong môi trường của bạn sau khi kết thúc hỗ trợ có thể khiến công ty của bạn có nguy cơ gặp phải các rủi ro tiềm ẩn. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về cách thay đổi các mức đe dọa bảo mật và giá trị của việc nâng cấp lên một hệ điều hành hiện đại trên Blog Windows dành cho Doanh nghiệp của bạnBlog Bảo mật Microsoft. Báo cáo Thông tin Bảo mật của Microsoft mới nhất cũng nêu chi tiết mức độ các phiên bản không được hỗ trợ của Windows XP nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi phần mềm độc hại.

Đối với những người cần trợ giúp thêm, Microsoft cung cấp các tài nguyên kỹ thuật chuyên sâu, công cụ và hướng dẫn của chuyên gia để giảm tải quá trình triển khai. Bạn có thể tìm thấy tài nguyên và thông tin trực tuyến bằng cách truy cập Trang kết thúc hỗ trợ Windows XP SP3 và Office 2003. Để biết thêm thông tin về cách di chuyển Exchange Server 2003, vui lòng truy cập TechNet. Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ di chuyển và triển khai, vui lòng liên hệ với Đại diện Tài khoản Microsoft của bạn. Chúng tôi sẽ tận tình giúp bạn luôn được an toàn và ở đây để trợ giúp bạn về mọi bước.


Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.
 Thuộc tính

ID Bài viết: 15346 - Xem lại Lần cuối: 26-07-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi