Thông báo về Chính sách Vòng đời Hỗ trợ Windows 8.1

Quay lại trang chủ Vòng đời Hỗ trợ
 
Windows 8.1 được xây dựng trên nền tảng Windows 8 và bao gồm nhiều cải tiến cũng như các tính năng mới tuyệt vời trong các lĩnh vực chính như cá nhân hóa, tìm kiếm, các ứng dụng được tích hợp sẵn, trải nghiệm Windows Store và kết nối đám mây. Windows 8.1 cũng giới thiệu tính năng quản lý mới, tính di động, bảo mật, trải nghiệm người dùng và các tính năng kết nối mạng dành cho doanh nghiệp. Vòng đời của Windows 8.1 sẽ vẫn giữ nguyên theo chính sách vòng đời như Windows 8 với hỗ trợ kết thúc vào ngày 10/1/2023. Giờ đây, khách hàng Windows 8 có 2 năm để chuyển sang Windows 8.1 sau ngày Khả dụng Chung để tiếp tục được hỗ trợ theo vòng đời của Windows 8. Với sự khả dụng của Windows 8.1, đã đến lúc bạn lập kế hoạch triển khai và có các công cụ triển khai và hướng dẫn để giúp làm cho các cập nhật này liền mạch với khách hàng.

Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.
 

Thuộc tính

ID Bài viết: 15347 - Xem lại Lần cuối: 26-07-2016 - Bản sửa đổi: 1

Phản hồi