Phím tắt trên Internet Explorer 11Bạn có thể sử dụng các phím tắt trên Internet Explorer để thực hiện nhanh nhiều tác vụ khác nhau hoặc để làm việc mà không cần chuột. Không phải tất cả các phím tắt đều hoạt động trong cả Internet Explorer lẫn Internet Explorer dành cho máy tính để bàn.

Các phím tắt hàng đầu

Để thực hiện thao tác nàyNhấn phím tắt này trong
Internet Explorer 11
Nhấn phím tắt này trong
Internet Explorer dành cho máy tính để bàn

Thêm trang web hiện tại vào mục yêu thích

Ctrl + D

Crtl + D

Đóng tab

Ctrl + W

Ctrl + W

Truy cập trang chủ của bạn

(Không khả dụng)

Alt + Home

Xóa lịch sử duyệt

(Không khả dụng)

Ctrl + Shift + Delete

Nhận trợ giúp & hỗ trợ

F1

F1

Mở lịch sử duyệt

(Không khả dụng)

Ctrl + H

Mở tab mới

Ctrl + T

Ctrl + T

Mở cửa sổ Duyệt InPrivate mới

Ctrl + Shift + P

Ctrl + Shift + P

In trang hiện tại

Ctrl + P

Ctrl + P

Làm mới trang

F5

F5

Chuyển đổi giữa các tab

Ctrl + Tab

Ctrl + Tab

Xem lệnh ứng dụng (thanh địa chỉ, các trang thường truy cập, v.v...)

Alt + D

(Không khả dụng)

Xem tệp tải xuống

Ctrl + J

Ctrl + J


Tìm kiếm

Để thực hiện thao tác nàyNhấn phím tắt này trong Internet Explorer 11Nhấn phím tắt này trong
Internet Explorer dành cho máy tính để bàn

Mở truy vấn tìm kiếm trong thanh địa chỉ

Ctrl + E

Ctrl + E

Mở truy vấn tìm kiếm trong tab mới

(không khả dụng)

Alt + Enter

Mở thanh Địa chỉ (để xem lịch sử, mục yêu thích và nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm)

Ctrl + Mũi tên xuống

Ctrl + Mũi tên xuống

Tìm kiếm bằng văn bản đã sao chép

Ctrl + Shift + L

Ctrl + Shift + L


Thu phóng

Để thực hiện thao tác nàyNhấn phím tắt này trong
Internet Explorer 11
Nhấn phím tắt này trong
Internet Explorer dành cho máy tính để bàn

Phóng to (+ 10%)

Ctrl + Dấu cộng

Ctrl + Dấu cộng

Thu nhỏ (- 10%)

Ctrl + Dấu trừ

Ctrl + Dấu trừ

Thu phóng đến 100%

Ctrl + 0

Ctrl + 0


Các phím tắt cho Internet Explorer dành cho máy tính để bàn

Các phím tắt này chỉ hoạt động trong trình duyệt cho máy tính để bàn.

Thanh địa chỉ
Duyệt web
Bảng tạm
Mục yêu thích, lịch sử và nguồn cấp dữ liệu
Thanh menu
Thanh thông báo
Tab

Thuộc tính

ID Bài viết: 15357 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi