Xử lý lỗi Màn hình Màu xanh dương trong Windows

Lỗi Màn hình Màu xanh dương (đôi khi còn được gọi là lỗi màn hình màu đen hoặc lỗi mã DỪNG) có thể xuất hiện nếu sự cố nghiêm trọng làm Windows tắt hoặc khởi động lại đột ngột. Bạn có thể nhìn thấy thông báo với nội dung: "Windows đã được tắt để tránh hư hỏng cho máy tính của bạn".

Các lỗi này có thể gây ra do sự cố phần cứng hoặc phần mềm. Nếu bạn thêm phần cứng mới vào PC trước khi xuất hiện lỗi Màn hình Màu xanh dương, hãy tắt PC, gỡ bỏ phần cứng rồi thử khởi động lại. Nếu bạn đang gặp sự cố khi khởi động lại, bạn có thể khởi động PC ở chế độ an toàn. Để biết thêm thông tin, xem Cài đặt Khởi động Windows (bao gồm chế độ an toàn).

Bạn cũng có thể thử tải bản cập nhật mới nhất với Windows Update, trợ giúp từ các nguồn khác hoặc khôi phục Windows về một thời điểm trước đó.

Tải các bản cập nhật mới nhất

Trong Windows 7

Bấm vào nút Bắt đầu
Hình ảnh nút Bắt đầu
, bấm Tất cả các Chương trình rồi bấm Windows Update.

Trong Windows 8 và Windows 8.1

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, nhấn Cài đặt rồi nhấn Thay đổi cài đặt PC. (Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ chuột tới góc trên bên phải màn hình, di trỏ chuột xuống, bấm Cài đặt rồi bấm Thay đổi cài đặt PC.)
 2. Nhấn hoặc bấm Cập nhật và khôi phục, sau đó nhấn hoặc bấm Windows Update.
 3. Nhấn hoặc bấm Kiểm tra ngay rồi chờ trong khi Windows tìm kiếm các bản cập nhật mới nhất cho PC.
 4. Nếu Windows tìm thấy bản cập nhật, nhấn hoặc bấm Cài đặt bản cập nhật
  Y?u c?u quy?n qu?n tr? vi?n
   Bạn có thể được yêu cầu cung cấp mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

Đọc và chấp nhận các điều khoản cấp phép, sau đó nhấn hoặc bấm Finish nếu bản cập nhật yêu cầu Windows Update cho bạn biết khi đã cài đặt các bản cập nhật thành công.

Nhận trợ giúp từ các nguồn khác

Nếu các giải pháp này không khắc phục sự cố, bạn có thể nhận trợ giúp từ Bộ phận Hỗ trợ Microsoft và cộng đồng Microsoft. Bộ phận Hỗ trợ Microsoft cung cấp trợ giúp kỹ thuật về các phiên bản khác nhau của Windows. Các trang của cộng đồng Microsoft trong diễn đàn Windows cung cấp các giải pháp từ những người khác đã gặp sự cố tương tự với PC của họ.

Nếu PC của bạn có cài đặt sẵn Windows, hãy liên hệ với nhà sản xuất PC.

Khôi phục Windows về thời điểm trước

Bạn có thể khôi phục Windows về thời điểm trước, được gọi là điểm khôi phục. System Restore không thay đổi tệp cá nhân của bạn nhưng có thể gỡ bỏ các ứng dụng và trình điều khiển đã cài đặt gần đây.

Nếu bạn đang gặp sự cố khi bắt đầu (khởi động) PC của bạn, bạn có thể khôi phục Windows trong Môi trường phục hồi Windows. Để được hướng dẫn, xem Cài đặt Khởi động Windows (bao gồm chế độ an toàn).

 Trong Windows 7

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, sau đó nhấn Tìm kiếm. (Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ chuột vào góc trên bên phải của màn hình, di trỏ chuột xuống, sau đó bấm Tìm kiếm.)
 2. Nhập Panel Điều khiển vào hộp tìm kiếm rồi nhấn hoặc bấm Panel Điều khiển.
 3. Nhập Phục hồi trong hộp tìm kiếm Panel Điều khiển, rồi nhấn hoặc bấm Phục hồi.
 4. Nhấn hoặc bấm Mở Phục hồi Hệ thống rồi làm theo các hướng dẫn.
Thuộc tính

ID Bài viết: 17075 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)