Cài đặt Khởi động Windows (bao gồm chế độ an toàn)

Áp dụng cho: Windows 8.1Windows RT 8.1

Với thiết đặt khởi động Windows, bạn có thể bắt đầu Windows ở chế độ khắc phục sự cố nâng cao khác nhau để giúp bạn tìm và khắc phục sự cố trên PC của bạn.

Đi tới thiết đặt khởi động Windows trong thiết đặt PC

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, nhấn vào cài đặt, rồi gõ nhẹ thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang sử dụng chuột, hãy trỏ tới góc dưới bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, bấm thiết đặt, rồi bấm thay đổi thiết đặt PC.)
 2. Bên dưới thiết đặt PC, nhấn hoặc bấm vào Cập Nhật và phục hồi, rồi nhấn hoặc bấm vào phục hồi.
 3. Dưới Startup nâng cao, nhấn hoặc bấm vào khởi động lại ngay.
 4. Sau khi khởi động lại PC của bạn, trên màn hình chọn tùy chọn , nhấn hoặc bấm vào khắc phục sự cố. nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn thiết đặt khởi động , nhấn hoặc bấm vào tùy chọn nâng cao.
 5. Gõ nhẹ hoặc bấm vào thiết đặt khởi động , sau đó khởi động lại.
 6. Trên màn hình thiết đặt khởi động , hãy chọn thiết đặt khởi động bạn muốn.
 7. Đăng nhập vào PC của bạn bằng tài khoản người dùng có quyền của người quản trị.
   

Truy cập Cài đặt Khởi động Windows trong Môi trường phục hồi Windows

Nếu bạn không thể khởi động PC, hãy làm theo các hướng dẫn để truy cập Môi trường phục hồi Windows. Bạn sẽ cần phải kết nối bàn phím để hoàn hành các bước.

 1. Thực hiện một trong các bước sau, tùy thuộc vào việc bạn có phương tiện cài đặt (chẳng hạn như DVD hoặc ổ đĩa USB flash) hay chưa:
  • Nếu bạn đã cài đặt phương tiện cài đặt cho Windows 8.1, hãy bắt đầu máy tính của bạn từ phương tiện cài đặt. Lắp DVD hoặc ổ đĩa USB flash và khởi động lại máy tính của bạn. Nếu bạn thấy thông báo yêu cầu bạn "nhấn phím bất kỳ để khởi động từ DVD), hãy thực hiện thao tác này. Nếu bạn không thấy thông báo, bạn có thể cần phải thay đổi thứ tự khởi động trong thiết đặt BIOS trên máy tính của mình để bản bắt đầu từ đĩa DVD hoặc USB. Khi bạn thấy trang cài đặt Windows , nhấn hoặc bấm vào sửa chữa máy tính của bạn để bắt đầu môi trường phục hồi Windows.
  • Nếu bạn không có phương tiện cài đặt, hãy sử dụng nút Power để khởi động lại máy tính của bạn ba lần. Tác vụ này sẽ khởi động Môi trường phục hồi Windows.
 2. Trong môi trường khôi phục Windows, trên màn hình chọn tùy chọn, nhấn hoặc bấm vào khắc phục sự cố.
 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào thiết đặt khởi động. Nếu bạn không nhìn thấy thiết đặt khởi động, nhấn hoặc bấm vào tùy chọn nâng cao, rồi nhấn hoặc bấm vào thiết đặt khởi động.
 4. Gõ nhẹ hoặc bấm vào khởi động lại, sau đó chờ khi máy tính của bạn khởi động lại.
 5. Trên màn hình thiết đặt khởi động , chọn một tùy chọn.
 6. Đăng nhập vào máy tính của bạn bằng tài khoản người dùng có quyền quản trị viên.

Một số tùy chọn như chế độ an toàn, khởi động Windows ở tình trạng bị giới hạn và chỉ có các chương trình quan trọng mới được khởi động. Các tùy chọn khác khởi động Windows với các tính năng nâng cao (thường được quản trị viên hệ thống và chuyên gia CNTT sử dụng). Để biết thêm thông tin, hãy truy nhập trang web của Microsoft TechNet dành chochuyên gia CNTT.