Cài đặt Khởi động Windows (bao gồm chế độ an toàn)

Áp dụng cho: Windows 8.1Windows RT 8.1

Với Cài đặt Khởi động Windows, bạn có thể khởi động Windows ở các chế độ khắc phục sự cố nâng cao khác nhau để giúp bạn tìm và khắc phục sự cố trên PC.

Truy cập Cài đặt Khởi động Windows trong cài đặt PC

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, nhấn Cài đặt rồi nhấn Thay đổi cài đặt PC.
  (Nếu bạn dùng chuột, hãy trỏ chuột vào góc dưới bên phải màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, bấm Cài đặt rồi bấm Thay đổi cài đặt PC.)
 2. Trong Cài đặt PC, nhấn hoặc bấm Cập nhật và phục hồi, sau đó nhấn hoặc bấm Phục hồi.
 3. Trong Khởi động nâng cao, nhấn hoặc bấm Khởi động lại ngay.
 4. Khi PC khởi động, trên màn hình Chọn tùy chọn, nhấn hoặc bấm Khắc phục sự cố. Nếu bạn không thấy tùy chọn Startup Settings, nhấn hoặc bấm Advanced options.
 5. Nhấṇ hoặc bấm Startup Settings  rồi đến Restart.
 6. Trên màn hình Startup Settings, chọn cài đặt khởi động bạn muốn.
 7. Đăng nhập PC bằng tài khoản người dùng có quyền quản trị viên.

Truy cập Cài đặt Khởi động Windows trong Môi trường phục hồi Windows

Nếu bạn không thể khởi động PC, hãy làm theo các hướng dẫn để truy cập Môi trường phục hồi Windows. Bạn sẽ cần phải kết nối bàn phím để hoàn hành các bước.

 1. Thực hiện một trong các bước sau, tùy thuộc vào việc bạn có phương tiện cài đặt (chẳng hạn như DVD hoặc ổ đĩa USB flash) hay chưa:
  • Nếu bạn có phương tiện cài đặt cho Windows 8.1, khởi động máy tính của bạn từ phương tiện cài đặt. Lắp DVD hoặc ổ đĩa USB flash và khởi động lại máy tính của bạn. Nếu bạn thấy thông báo yêu cầu bạn "Nhấn phím bất kỳ để khởi động từ DVD" thì hãy làm như vậy. Nếu bạn không thấy thông báo, bạn có thể cần phải thay đổi trình tự khởi động trong cài đặt BIOS của máy tính để máy tính khởi động trước tiên từ DVD hoặc USB. Khi bạn thấy trang Cài đặt Windows , hãy nhấn hoặc bấm sSửa chữa máy tính của bạn để khởi động Môi trường phục hồi Windows.
  • Nếu bạn không có phương tiện cài đặt, sử dụng nút nguồn để khởi động lại máy tính của bạn ba lần. Tác vụ này sẽ khởi động Môi trường phục hồi Windows.
 2. Trong Môi trường phục hồi Windows, trên màn hình Chọn một tùy chọn, hãy nhấn hoặc bấm Khắc phục sự cố.
 3. Nhấn hoặc bấm Startup Settings. Nếu bạn không thấy Startup Settings, hãy nhấn hoặc bấm Tùy chọn nâng cao, sau đó nhấn hoặc bấm Startup Settings.
 4. Nhấn hoặc bấm Khởi động lại, sau đó đợi trong khi máy tính của bạn khởi động lại.
 5. Trên màn hình Startup Settings, chọn tùy chọn.
 6. Đăng nhập vào máy tính của bạn bằng tài khoản người dùng có quyền quản trị viên.

Một số tùy chọn như chế độ an toàn, khởi động Windows ở tình trạng bị giới hạn và chỉ có các chương trình quan trọng mới được khởi động. Các tùy chọn khác khởi động Windows với các tính năng nâng cao (thường được quản trị viên hệ thống và chuyên gia CNTT sử dụng). Để có thêm thông tin, hãy truy cập Trang web Microsoft TechNet cho chuyên gia CNTT.