Truy xuất tệp từ thư mục Windows.old

Áp dụng cho: Windows 8.1

Nếu bạn chọn “Không giữ gì cả” khi bạn nâng cấp lên Windows 8.1 hoặc nếu bạn đặt lại, làm mới hoặc cài đặt lại Windows, tệp cá nhân của bạn được lưu tạm thời vào thư mục Windows.old khoảng 28 ngày (trừ khi bạn định dạng ổ đĩa cứng trước khi cài đặt). Nếu bạn quyết định muốn lấy lại một vài hoặc tất cả các tệp này, bạn vẫn có thể truy xuất chúng từ thư mục này.

Để truy xuất tệp của bạn

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, sau đó nhấn Tìm kiếm.
  (Nếu bạn dùng chuột, hãy trỏ chuột vào góc phía dưới bên phải của màn hình, di trỏ chuột lên rồi bấm Tìm kiếm.) 
 2. Nhập Máy tính vào hộp tìm kiếm, rồi nhấn hoặc bấm Máy tính trong kết quả tìm kiếm.
 3. Nhấn đúp hoặc bấm đúp vào ổ đĩa mà Windows được cài đặt (thông thường là ổ C:).
 4. Nhấn đúp hoặc bấm đúp vào thư mục Windows.old.
 5. Nhấn đúp hoặc bấm đúp vào thư mục Người dùng.
 6. Nhấn đúp hoặc bấm đúp vào tên người dùng của bạn.
 7. Mở thư mục chứa tệp mà bạn muốn truy xuất.
 8. Sao chép và dán các tệp mà bạn muốn từ từng thư mục vào một thư mục trong Windows 8.1.
 9. Lặp lại các bước 5–7 cho từng tài khoản người dùng trên PC của bạn.