Cách cải thiện hiệu suất máy tính

Phân mảnh làm cho đĩa cứng của bạn thực hiện thêm tác vụ có thể làm chậm máy tính. Thiết bị lưu trữ di động chẳng hạn như ổ đĩa USB flash cũng có thể phân mảnh được. Trình chống phân mảnh Đĩa trong Windows sắp xếp lại dữ liệu bị phân mảnh để đĩa và ổ đĩa của bạn có thể hoạt động hiệu quả hơn. Trình chống phân mảnh Đĩa chạy theo lịch biểu, nhưng bạn cũng có thể phân tích và chống phân mảnh ổ và đĩa cứng theo cách thủ công. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau:

Chống phân mảnh đĩa cứng

 1. Mở Trình chống phân mảnh Đĩa bằng cách bấm vào nút Bắt đầu
  Hình ảnh nút Bắt đầu
  . Trong hộp tìm kiếm, nhập Trình chống phân mảnh Đĩa, sau đó trong danh sách kết quả, bấm Trình chống phân mảnh Đĩa.
 2. Trong Trạng thái hiện tại, chọn đĩa bạn muốn chống phân mảnh.
 3. Để xác định xem đĩa có cần được chống phân mảnh hay không, bấm Phân tích đĩa.
  Y?u c?u quy?n qu?n tr? vi?n
   Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.

  Sau khi Windows hoàn tất phân tích đĩa, bạn có thể kiểm tra phần trăm phân mảnh trên đĩa trong cột Lần chạy cuối cùng. Nếu con số này trên 10%, bạn nên chống phân mảnh đĩa.
 4. Bấm Chống phân mảnh đĩa
  Y?u c?u quy?n qu?n tr? vi?n
   Nếu bạn được nhắc xác nhận hoặc nhập mật khẩu quản trị viên, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.

Trình chống phân mảnh Đĩa có thể diễn ra trong vài phút cho đến vài giờ mới hoàn tất, tuỳ theo kích cỡ và mức độ phân mảnh của đĩa cứng. Bạn vẫn có thể sử dụng máy tính trong quá trình phân mảnh.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17126 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi