Sao lưu và khôi phục PC của bạn

Sao lưu

Có một vài cách để sao lưu PC của bạn.

 1. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Panel Điều khiển Hệ thống và Bảo trì > Sao lưu và Khôi phục.
 2. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng Windows Backup trước đây hoặc mới nâng cấp phiên bản Windows, chọn Thiết lập bản sao lưu, sau đó làm theo các bước trong thuật sĩ.
  • Nếu bạn đã tạo bản sao lưu trước đây, bạn có thể chờ đợi sao lưu theo lịch thường xuyên hoặc bạn có thể tạo thủ công bản sao lưu mới bằng cách chọn Sao lưu ngay bây giờ.
  • Nếu bạn đã tạo bản sao lưu trước đây nhưng muốn tạo một bản sao lưu mới, đầy đủ chứ không phải cập nhật một bản sao lưu cũ, chọn Tạo mới, bản sao lưu đầy đủ, sau đó làm theo các bước trong thuật sĩ.

Để tạo ảnh hệ thống

Ảnh hệ thống chứa tất cả thông tin trên PC của bạn ở một trạng thái cụ thể

 1. Bấm chuột phải vào nút Bắt đầu , sau đó chọnPanel Điều khiển > Hệ thống và Bảo trì > Sao lưu và Khôi phục.
 2. Trong ngăn bên trái, chọn Tạo ảnh hệ thống, sau đó làm theo các bước trong thuật sĩ. 
  Yêu cầu quyền quản trị viên
   Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.

Giữ các phiên bản khác nhau của ảnh hệ thống

Bạn có thể giữ một số phiên bản của ảnh hệ thống. Trên ổ đĩa cứng trong và ngoài, ảnh hệ thống cũ hơn sẽ bị xóa khi ổ đĩa hết dung lượng. Để giúp tiết kiệm dung lượng đĩa, hãy xóa ảnh hệ thống cũ hơn.

Nếu bạn đang lưu ảnh hệ thống của mình ở một vị trí mạng, bạn chỉ có thể giữ ảnh hệ thống mới nhất cho mỗi máy tính. Ảnh hệ thống được lưu ở định dạng drive\WindowsImageBackup\computer name\. Nếu bạn hiện có một ảnh hệ thống cho máy tính và đang tạo một ảnh hệ thống mới dành cho máy tính đó, ảnh hệ thống mới sẽ ghi đè ảnh hiện có.

Nếu bạn muốn giữ ảnh hệ thống hiện có, bạn có thể sao chép ảnh sang một vị trí khác trước khi tạo ảnh hệ thống mới bằng cách làm theo các bước sau.

 1. Điều hướng đến vị trí của ảnh hệ thống.
 2. Sao chép thư mục WindowsImageBackup sang vị trí mới.


Tạo điểm khôi phục

Bạn có thể sử dụng điểm khôi phục để khôi phục tệp hệ thống của máy tính về thời điểm trước đó. Điểm khôi phục được tự động tạo ra mỗi tuần bằng System Restore và khi PC của bạn phát hiện thấy thay đổi, chẳng hạn như khi bạn cài đặt ứng dụng hoặc trình điều khiển.

Dưới đây là cách tạo điểm khôi phục.

 1. Bấm chuột phải vào nút Bắt đầu , sau đó chọn Panel Điều khiển > Hệ thống và Bảo trì > Hệ thống.
 2. Trong ngăn bên trái, chọn Bảo vệ hệ thống.
 3. Chọn tab Bảo vệ Hệ thống, sau đó chọn Tạo.
 4. Trong hộp thoại Bảo vệ Hệ thống, hãy nhập mô tả và sau đó chọn Tạo.


Khôi phục

 1. Bấm chuột phải vào nút Bắt đầu , sau đó chọnPanel Điều khiển > Hệ thống và Bảo trì > Sao lưu và Khôi phục.
 2. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để khôi phục tệp của bạn, chọn Khôi phục tệp của tôi.
  • Để khôi phục tệp tất cả người dùng, chọn Khôi phục tất cả tệp của người dùng.
 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để tìm thông qua các nội dung của bản sao lưu, hãy chọn Duyệt tìm tệp hoặc Duyệt tìm thư mục. Khi bạn đang duyệt tìm thư mục, bạn sẽ không thể xem các tệp riêng lẻ trong thư mục. Để xem các tệp riêng lẻ, sử dụng tùy chọn Duyệt tìm tệp.
  • Để tìm nội dung bản sao lưu, hãy chọn Tìm kiếm, nhập toàn bộ hoặc một phần của tên tệp, sau đó chọn Tìm kiếm.


Khôi phục bản sao lưu được tạo trên máy tính khác

Bạn có thể khôi phục tệp từ bản sao lưu được tạo trên một máy tính khác chạy Windows Vista hoặc Windows 7.

 1. Chọn nút Bắt đầu  , sau đó chọn Panel Điều khiển > Hệ thống và Bảo trì > Sao lưu và Khôi phục.
 2. Chọn Chọn bản sao lưu khác để khôi phục tệp từ đó, sau đó làm theo các bước trong thuật sĩ. 
  Yêu cầu quyền quản trị viên
  Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.

Tìm các tệp được khôi phục từ bản sao lưu được tạo máy tính khác

Nếu bạn đang khôi phục tệp từ bản sao lưu đã được thực hiện trên máy tính khác, các tệp sẽ được khôi phục trong thư mục trong tên người dùng được sử dụng để tạo bản sao lưu. Nếu tên người dùng khác nhau, bạn sẽ cần chuyển đến thư mục nơi tệp được khôi phục. Ví dụ: nếu tên người dùng của bạn là Molly trên máy tính mà bản sao lưu đã được tạo nhưng tên người dùng của bạn là MollyC trên máy tính mà bản sao lưu đang được khôi phục, các tệp được khôi phục sẽ được lưu trong thư mục có nhãn Molly.

Bạn có thể tìm thấy tệp được khôi phục bằng cách làm theo các bước sau.

 1. Chọn nút Bắt đầu  , sau đó chọn Máy tính.
 2. Bấm đúp vào biểu tượng ổ đĩa lưu các tệp, ví dụ: C:\.
 3. Bấm vào thư mục Người dùng. Bạn sẽ thấy một thư mục cho mỗi tài khoản người dùng.
 4. Bấm đúp vào thư mục cho tên người dùng được sử dụng để tạo bản sao lưu. Tệp được khôi phục sẽ ở trong các thư mục khác nhau dựa trên vị trí ban đầu các tệp đã được đặt.


Khôi phục tệp từ bản sao lưu tệp sau khi khôi phục máy tính của bạn từ bản sao lưu ảnh hệ thống

Sau khi bạn khôi phục máy tính của mình từ bản sao lưu ảnh hệ thống, có thể có các phiên bản mới hơn của một số tệp trong bản sao lưu tệp bạn muốn khôi phục.

Để khôi phục tệp từ bản sao lưu tệp được tạo sau khi bản sao lưu ảnh hệ thống được tạo, hãy làm theo các bước sau.

 1. Chọn nút Bắt đầu , sau đó chọn Panel Điều khiển > Hệ thống và Bảo trì >Sao lưu và Khôi phục.
 2. Chọn Chọn bản sao lưu khác để khôi phục tệp từ đó
  Yêu cầu quyền quản trị viên
   Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận, hãy nhập mật khẩu hoặc cung cấp xác nhận.
 3. Trong Chu kỳ Sao lưu, chọn khoảng ngày sao lưu có chứa các tệp bạn muốn khôi phục và sau đó làm theo các bước trong thuật sĩ.
Thuộc tính

ID Bài viết: 17127 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi