Lịch sử Tệp trong Windows

Áp dụng cho: Windows 8.1

Thiết lập ổ đĩa cho Lịch sử Tệp

Trước khi bắt đầu sử dụng Lịch sử Tệp để sao lưu tệp, đầu tiên bạn cần chọn vị trí để lưu bản sao lưu. Bạn có thể chọn một ổ đĩa được kết nối bên ngoài, như một ổ đĩa USB hoặc bạn có thể lưu vào ổ đĩa trên mạng. Có nhiều sự lựa chọn khác nhưng hai lựa chọn này cung cấp tùy chọn tốt nhất để giúp bạn bảo vệ tệp khỏi hỏng hóc hoặc sự cố trên PC khác.

Lịch sử Tệp chỉ sao lưu các bản sao của tệp có trong các thư mục Tài liệu, Nhạc, Hình ảnh, Video và Bàn làm việc và các tệp OneDrive khả dụng ngoại tuyến trên PC của bạn. Nếu có tệp hay thư mục ở vị trí khác mà bạn muốn được sao lưu, bạn có thể thêm chúng vào một trong các thư mục này.

Nếu bạn định dùng một ổ đĩa ngoài mới, hãy kết nối ổ đĩa với PC của bạn. Nếu bạn nhìn thấy một thông báo hỏi xem bạn có muốn định cấu hình ổ đĩa cho Lịch sử Tệp hay không, hãy chọn ổ đĩa, sau đó bật Lịch sử Tệp trên màn hình xuất hiện.

Nếu không, hãy làm theo những bước sau để chọn một ổ đĩa mạng hoặc ổ đĩa bên ngoài đã được kết nối với PC của bạn.

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, sau đó nhấn Tìm kiếm. (Nếu bạn dùng chuột, hãy trỏ chuột vào góc phía dưới bên phải của màn hình, di trỏ chuột lên rồi bấm Tìm kiếm.)
  2. Nhập Cài đặt Lịch sử Tệp vào hộp tìm kiếm rồi chọn Cài đặt Lịch sử Tệp.
  3. Chọn hoặc Chọn ổ đĩa và chọn ổ đĩa mạng hay ổ đĩa ngoài bạn muốn dùng.
  4. Bật Lịch sử Tệp.

Khôi phục tệp hoặc thư mục bằng Lịch sử Tệp

Lịch sử Tệp thường sao lưu các phiên bản của tệp có trong các thư mục Tài liệu, Nhạc, Hình ảnh, Video và Bàn làm việc cũng như các tệp OneDrive khả dụng ngoại tuyến trên PC của bạn. Theo thời gian, bạn sẽ có lịch sử các tệp hoàn chỉnh. Nếu phiên bản gốc bị mất, hỏng hoặc bị xóa, bạn có thể khôi phục lại chúng. Bạn cũng có thể duyệt và khôi phục các phiên bản tệp khác nhau. Ví dụ: nếu bạn muốn khôi phục một phiên bản cũ của tệp (dù tệp đó chưa bị xóa hoặc mất), bạn có thể duyệt qua dòng thời gian, chọn phiên bản bạn muốn và khôi phục. 

Làm theo các bước sau để khôi phục tệp hoặc thư mục bằng Lịch sử Tệp.

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, nhấn Tìm kiếm (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc trên bên phải màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập khôi phục tệp của bạn vào hộp tìm kiếm, rồi chọn Khôi phục tệp của bạn bằng Lịch sử Tệp.
  2. Nhập tên tệp bạn đang tìm vào hộp tìm kiếm hoặc sử dụng mũi tên trái và phải để duyệt qua các phiên bản khác nhau của các thư mục và tệp của bạn.
  3. Chọn tệp bạn muốn khôi phục về vị trí gốc, sau đó chọn nút Khôi phục.

    Nếu bạn muốn khôi phục tệp về một vị trí khác vị trí gốc, nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào nút Khôi phục, chọn Khôi phục về, rồi chọn vị trí mới.