Khóa phục hồi Bitlocker: Câu hỏi thường gặp

Nếu bạn đã khóa PC của mình, bạn sẽ cần khóa phục hồi BitLocker để đăng nhập lại.

 
Tại sao PC của tôi bị khóa?
Làm cách nào để nhận được khóa phục hồi BitLocker của tôi?
Làm gì nếu tôi gặp sự cố với tài khoản Microsoft của tôi?
Tôi không có khóa. Tôi có thể làm gì khác?


Thuộc tính

ID Bài viết: 17133 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi