Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft Online Services

Quay lại trang chủ Vòng đời Hỗ trợ
 

Đối với các Dịch vụ Trực tuyến dành cho Doanh nghiệp và Nhà phát triển

Dịch vụ Trực tuyến mang lại cho khách hàng những cách thức mới để thực hiện thay đổi trong môi trường CNTT của họ. Các thay đổi này thường nhanh hơn và yêu cầu khách hàng chú ý theo dõi các sửa đổi sắp tới đối với dịch vụ dựa trên đám mây của họ.

Microsoft công nhận rằng các Dịch vụ Trực tuyến vốn năng động hơn và mặc dù cung cấp cho doanh nghiệp sự linh hoạt hơn nhưng lại yêu cầu các chính sách Vòng đời Hỗ trợ nhằm đảm bảo khả năng dự đoán của dịch vụ. Các tổ chức CNTT quen thuộc với các chính sách Vòng đời Hỗ trợ của Microsoft dành cho phần mềm tại chỗ sẽ thấy rằng các chính sách trực tuyến cung cấp trải nghiệm Vòng đời Hỗ trợ nhất quán và có thể dự đoán mà họ kỳ vọng ở Microsoft. 

Để biết thêm chi tiết về chính sách dành cho Microsoft Azure Cloud Services, hãy xem Câu hỏi Thường gặp về Microsoft Azure Cloud Services.

Xem Chính sách Vòng đời Hỗ trợ Dịch vụ Trực tuyến dành cho Doanh nghiệp và Nhà phát triển

Chính sách dành cho Doanh nghiệp và Nhà phát triển đối với Dịch vụ Trực tuyến có ba đặc điểm chính:

Hỗ trợ Khả dụng

  • Các dịch vụ hỗ trợ của Microsoft sẽ khả dụng trong thời hạn của thỏa thuận giữa khách hàng với Microsoft đối với Dịch vụ Trực tuyến.
Thông báo

  • Đối với tất cả các Dịch vụ Trực tuyến của Microsoft dành cho các Doanh nghiệp và Nhà phát triển, trừ khi được lưu ý khác, Microsoft sẽ cung cấp thông báo khi khách hàng phải hành động để tránh tình trạng giảm đáng kể chất lượng sử dụng Dịch vụ trực tuyến.
Tiếp tục Dịch vụ và Di chuyển 

  • Trước khi kết thúc Dịch vụ trực tuyến dành cho khách hàng là Doanh nghiệp và Nhà phát triển, Microsoft sẽ đưa ra thông báo trước tối thiểu 12 tháng mà không cần cung cấp dịch vụ kế tiếp, ngoại trừ các dịch vụ miễn phí hoặc bản phát hành xem trước. 


Thông tin trên trang này tuân theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Chính sách của Microsoft và Thông báo Thay đổi. Quay lại trang web này định kỳ để xem lại mọi thay đổi như vậy.
 

Thuộc tính

ID Bài viết: 17139 - Xem lại Lần cuối: 06-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi