Tìm cài đặt

Tìm cài đặt Windows của bạn trong tích tắc!

Hình ảnh về tìm cài đặt

Chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, sau đó chọn Cài đặt . Từ đó, hãy duyệt các danh mục hoặc sử dụng tính năng tìm kiếm để tìm nội dung bạn cần.

Hầu hết các ứng dụng đều có cài đặt riêng — tìm kiếm biểu tượng này trong ứng dụng.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17142 - Xem lại Lần cuối: 02-08-2016 - Bản sửa đổi: 7

Phản hồi