Thay đổi hình nền và màu sắc

Áp dụng cho: Windows 10

Chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, rồi chọn Cài đặt > Cá nhân hóa để chọn hình ảnh phù hợp làm hình nền của bạn và để thay đổi màu chủ đề cho menu Bắt đầu, thanh tác vụ và các mục khác. Cửa sổ xem trước cho phép bạn xem trước những thay đổi mình đã thực hiện.

Trong Hình nền, hãy chọn hình ảnh, màu đơn hoặc tạo trình chiếu hình ảnh.

Cài đặt cá nhân hóa hình nền

Trong Màu sắc, hãy cho phép Windows kéo màu chủ đề từ nền của bạn hoặc chọn chuyển đổi màu của riêng bạn.

Màu chủ đề trong cài đặt cá nhân hóa

Sau khi bạn chọn một màu chủ đề, hãy quyết định vị trí bạn muốn thấy màu đó xuất hiện và màu sẽ đẹp hơn trong cài đặt chế độ tối hay sáng.

Cài đặt cá nhân hóa ở chế độ tối