Nhóm nhà từ đầu đến cuối

Windows 10

Nhóm nhà là gì?

Nhóm nhà là một nhóm PC trên mạng gia đình có thể chia sẻ tệp và máy in. Sử dụng nhóm nhà giúp việc chia sẻ dễ dàng hơn. Bạn có thể chia sẻ ảnh, nhạc, video, tài liệu và máy in với những người khác trong nhóm nhà của mình.

Bạn có thể giúp bảo vệ nhóm nhà của mình bằng mật khẩu mà bạn có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Người khác không thể thay đổi tệp mà bạn chia sẻ trừ khi bạn cấp quyền cho phép họ thay đổi.

Sau khi bạn tạo hoặc tham gia nhóm gia đình, bạn chọn các thư viện (ví dụ: Ảnh của tôi hoặc Tài liệu của tôi) mà bạn muốn chia sẻ. Bạn có thể ngăn việc chia sẻ các tệp hoặc thư mục cụ thể và bạn có thể chia sẻ thêm thư viện sau.

Nhóm nhà có sẵn trong Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows 7. Bạn có thể gia nhập nhóm nhà trên một PC chạy Windows RT 8.1 nhưng bạn không thể tạo nhóm nhà hoặc chia sẻ nội dung với nhóm nhà. Trong Windows 7 Starter và Windows 7 Home Basic, bạn có thể gia nhập nhóm nhà nhưng không thể tạo nhóm nhà.

Tạo nhóm nhà

 1. Mở Nhóm nhà bằng cách nhập nhóm nhà vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, sau đó chọn Nhóm nhà.
 2. Chọn Tạo nhóm nhà > Tiếp theo.
 3. Chọn thư viện và thiết bị mà bạn muốn chia sẻ với nhóm nhà, sau đó chọn Tiếp theo.
 4. Mật khẩu sẽ xuất hiện—in ra giấy hoặc viết ra. Bạn sẽ cần mật khẩu này để thêm các PC khác vào nhóm nhà của bạn.
 5. Chọn Hoàn tất.

Sau khi bạn tạo một nhóm nhà, các PC khác chạy Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 hoặc Windows 7 trong mạng của bạn có thể gia nhập nó.

Thêm các PC khác của bạn vào nhóm nhà

Sau khi ai đó trên mạng của bạn tạo một nhóm nhà, bước tiếp theo là gia nhập nhóm nhà. Bạn sẽ cần mật khẩu nhóm nhà và có thể lấy mất khẩu từ thành viên bất kỳ trong nhóm nhà. Tất cả tài khoản người dùng trừ tài khoản Khách sẽ thuộc nhóm nhà. Mỗi người sẽ kiểm soát việc truy cập vào thư viện của chính mình.

Để gia nhập một nhóm nhà, hãy làm theo các bước sau trên PC mà bạn muốn thêm vào nhóm nhà:

 1. Mở Nhóm nhà bằng cách nhập nhóm nhà vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, sau đó chọn Nhóm nhà.
 2. Chọn Gia nhập ngay bây giờ > Tiếp theo.
 3. Chọn thư viện và thiết bị mà bạn muốn chia sẻ với nhóm nhà, sau đó chọn Tiếp theo.
 4. Nhập mật khẩu nhóm nhà vào hộp, sau đó chọn Tiếp theo.
 5. Chọn Hoàn tất.

Tìm tệp nhóm nhà

Các PC thuộc về nhóm nhà của bạn sẽ xuất hiện trong File Explorer.

Để truy cập thư viện chia sẻ trên các PC khác thuộc nhóm nhà

 1. Mở File Explorer, bằng cách nhập file explorer trong hộp tìm kiếm trong thanh tác vụ và sau đó chọn File Explorer.
 2. Trong phần Nhóm nhà,, chọn tên tài khoản của người mà bạn muốn truy cập vào thư viện của họ.
 3. Trong danh sách tệp, nhấn đúp hoặc bấm đúp vào thư viện bạn muốn truy cập rồi nhấn đúp hoặc bấm đúp vào tệp hoặc thư mục bạn muốn.

Chia sẻ thư viện và thiết bị hoặc ngưng chia sẻ chúng

Khi tạo hoặc gia nhập nhóm nhà, bạn sẽ chọn thư viện và thiết bị mình muốn chia sẻ với người khác trong nhóm nhà. Thư viện ban đầu được chia sẻ với quyền truy cập Đọc , nghĩa là người khác có thể xem hoặc nghe những gì có trong thư viện nhưng không thể thay đổi tệp trong đó. Bạn có thể điều chỉnh cấp độ truy cập bất cứ lúc nào và có thể loại trừ một số tệp và thư mục cụ thể khỏi danh sách chia sẻ.

Chỉ những người thuộc nhóm nhà mới có thể thấy thư viện và thiết bị được chia sẻ. Bạn có thể chọn chia sẻ thư viện, thiết bị hoặc các tệp và thư mục riêng lẻ với những người cụ thể trong nhóm nhà hoặc với tất cả mọi người.

Để chia sẻ thiết bị và toàn bộ thư viện

 1. Mở Nhóm nhà bằng cách nhập nhóm nhà vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, sau đó chọn Nhóm nhà.
 2. Chọn Thay đổi những gì bạn đang chia sẻ với nhóm nhà.
 3. Chọn thư viện và thiết bị mà bạn muốn chia sẻ với nhóm nhà, sau đó chọn Tiếp theo > Hoàn tất.

Để chia sẻ tệp hoặc thư mục riêng lẻ

 1. Mở File Explorer bằng cách nhập file explorervào hộp tìm kiếm trong thanh tác vụ, sau đó chọn File Explorer.
 2. Chọn đối tượng rồi chọn tab Chia sẻ.
 3. Chọn tùy chọn trong nhóm Chia sẻ với. Có những tùy chọn Chia sẻ với khác nhau tùy thuộc vào việc PC của bạn có kết nối với mạng hay không và đó là loại mạng gì.
  • Để chia sẻ đối tượng với một người cụ thể, chọn tài khoản của người đó.
  • Để chia sẻ với tất cả những thành viên trong nhóm nhà của bạn, chọn một trong các tùy chọn Nhóm nhà . (Chọn thư viện để chia sẻ với tất cả thành viên trong nhóm nhà của bạn bằng cách mở Nhóm nhà).
  • Để ngăn không chia sẻ tệp hoặc thư mục với bất kỳ ai, chọn tab Chia sẻ, rồi chọn Dừng chia sẻ.
  • Để thay đổi cấp độ truy cập vào tệp hoặc thư mục, chọn tab Chia sẻ rồi chọn Nhóm nhà (xem) hoặc Nhóm nhà (xem và chỉnh sửa).
  • Nếu bạn cần chia sẻ một vị trí như ổ đĩa hoặc thư mục hệ thống, hãy dùng tùy chọn Chia sẻ nâng cao.

Chia sẻ máy in

Máy in kết nối bằng cáp USB có thể chia sẻ được với nhóm nhà. Sau khi máy in được chia sẻ, bạn có thể truy cập vào nó thông qua hộp thoại In tại bất kỳ chương trình nào, giống như một máy in được kết nối trực tiếp vào PC của bạn vậy.

Để chia sẻ hoặc dừng chia sẻ máy in của bạn với nhóm nhà

 1. Mở Nhóm nhà bằng cách nhập nhóm nhà vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, sau đó chọn Nhóm nhà.
 2. Chọn Thay đổi những gì bạn đang chia sẻ với nhóm nhà.
 3. Bên cạnh Máy in & Thiết bị, chọn Đã chia sẻ hoặc Không được chia sẻ (thao tác này sẽ được đặt thành Đã chia sẻ theo mặc định).
 4. Chọn Tiếp theo > Hoàn tất.

Để in bằng máy in của nhóm nhà

Mở menu In của ứng dụng mà bạn muốn in từ đó (như Microsoft Word), chọn máy in của nhóm nhà, rồi chọn In.

Thay đổi cài đặt nhóm nhà nếu cần

Bất cứ lúc nào sau khi thiết lập nhóm nhà, bạn cũng có thể thay đổi cài đặt bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Mở Nhóm nhà bằng cách nhập nhóm nhà vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, sau đó chọn Nhóm nhà.
 2. Chọn cài đặt bạn muốn.

Đây là những cài đặt bạn có thể thay đổi:

Cài đặt Mô tả
Thay đổi những gì bạn đang chia sẻ với nhóm nhà Chọn thư viện, máy in và thiết bị mà bạn muốn chia sẻ với nhóm nhà của mình.
Cho phép tất cả các thiết bị trên mạng này như TV và bảng điều khiển trò chơi để phát nội dung được chia sẻ của tôi

Sử dụng cài đặt này để chia sẻ nội dung với tất cả thiết bị trên mạng của bạn. Ví dụ: bạn có thể chia sẻ ảnh với khung ảnh số hoặc chia sẻ nhạc với trình phát phương tiện qua mạng.


Xem hoặc in mật khẩu nhóm nhà Xem mật khẩu cho nhóm nhà của bạn. Nếu ai đó muốn gia nhập nhóm nhà thì cung cấp mật khẩu cho họ.
Đổi mật khẩu Thay đổi mật khẩu nhóm nhà của bạn. Tất cả các PC khác trong nhóm nhà của bạn sẽ cần phải nhập mật khẩu mới mà bạn đã tạo.
Rời khỏi nhóm nhà Rời khỏi nhóm nhà của bạn. Bạn không thể xóa nhóm nhà, nhưng nếu mọi người đều rời khỏi nhóm nhà thì nhóm nhà sẽ không còn nữa. Sau đó bạn có thể thiết lập một nhóm nhà mới nếu muốn.
Quản lý cài đặt chia sẻ nâng cao Thay đổi khám phá mạng, chia sẻ tệp và máy in, kết nối Nhóm nhà và tùy chọn bảo mật nâng cao.
Khởi động trình khắc phục sự cố Nhóm nhà Khắc phục sự cố nhóm nhà.

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Nhóm nhà là gì?

Nhóm nhà là một nhóm PC trên mạng gia đình có thể chia sẻ tệp và máy in. Sử dụng nhóm nhà giúp việc chia sẻ dễ dàng hơn. Bạn có thể chia sẻ ảnh, nhạc, video, tài liệu và máy in với những người khác trong nhóm nhà của mình.

Bạn có thể giúp bảo vệ nhóm nhà của mình bằng mật khẩu mà bạn có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Người khác không thể thay đổi tệp mà bạn chia sẻ trừ khi bạn cấp quyền cho phép họ thay đổi.

Sau khi bạn tạo hoặc tham gia nhóm gia đình, bạn chọn các thư viện (ví dụ: Ảnh của tôi hoặc Tài liệu của tôi) mà bạn muốn chia sẻ. Bạn có thể ngăn việc chia sẻ các tệp hoặc thư mục cụ thể và bạn có thể chia sẻ thêm thư viện sau.

Nhóm nhà có sẵn trong Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows 7. Bạn có thể gia nhập nhóm nhà trên một PC chạy Windows RT 8.1 nhưng bạn không thể tạo nhóm nhà hoặc chia sẻ nội dung với nhóm nhà. Trong Windows 7 Starter và Windows 7 Home Basic, bạn có thể gia nhập nhóm nhà nhưng không thể tạo nhóm nhà.

Tạo nhóm nhà

Khi bạn thiết lập một PC với Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1, nhóm nhà sẽ được tạo tự động. Nếu nhóm nhà đã có trong mạng gia đình của bạn, bạn có thể gia nhập nhóm nhà.

Để tạo nhóm nhà

 1. Mở Nhóm nhà bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, nhấn Cài đặt (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, rồi bấm Cài đặt), nhấn nhẹ hoặc bấm Thay đổi cài đặt PC, nhấn hoặc bấm Mạng, rồi nhấn hoặc bấm Nhóm nhà.
 2. Nhấn hoặc bấm Tạo.
 3. Chọn thư viện và thiết bị mà bạn muốn chia sẻ với nhóm nhà.

Sau khi bạn tạo một nhóm nhà, các PC khác chạy Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 hoặc Windows 7 trên mạng của bạn có thể gia nhập nhóm nhà.

Thêm các PC khác của bạn vào nhóm nhà

Sau khi ai đó trên mạng của bạn tạo một nhóm nhà, bước tiếp theo là gia nhập nhóm nhà. Bạn sẽ cần mật khẩu nhóm nhà và có thể lấy mất khẩu từ thành viên bất kỳ trong nhóm nhà. Tất cả tài khoản người dùng trừ tài khoản Khách sẽ thuộc nhóm nhà. Mỗi người sẽ kiểm soát việc truy cập vào thư viện của chính mình.

Để gia nhập một nhóm nhà, hãy làm theo các bước sau trên PC mà bạn muốn thêm vào nhóm nhà:

 1. Mở Nhóm nhà bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, nhấn Cài đặt (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, rồi bấm Cài đặt), nhấn nhẹ hoặc bấm Thay đổi cài đặt PC, nhấn hoặc bấm Mạng, rồi nhấn hoặc bấm Nhóm nhà.
 2. Nhập mật khẩu nhóm nhà rồi nhấn hoặc bấm Gia nhập.

 3. Chọn thư viện và thiết bị mà bạn muốn chia sẻ với nhóm nhà.
 4. Gõ nhẹ hoặc bấm công cụ điều khiển bên dưới Thiết bị Phương tiện nếu bạn muốn cho phép thiết bị trên mạng, như TV và máy chơi game, phát nội dung chia sẻ của bạn.

Tìm tệp nhóm nhà

Các PC thuộc về nhóm nhà của bạn sẽ xuất hiện trong File Explorer.

Để truy cập thư viện chia sẻ trên các PC khác thuộc nhóm nhà

 1. Mở File Explorer bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, nhấn vào Tìm kiếm (hoặc, nếu bạn đang sử dụng chuột, trỏ chuột vào góc phía trên bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm), nhập File Explorer vào hộp tìm kiếm rồi nhấn hoặc bấm File Explorer.
 2. Trong phần Nhóm nhà, nhấn hoặc bấm vào tên tài khoản của người mà bạn muốn truy cập vào thư viện của họ.
 3. Trong danh sách tệp, nhấn đúp hoặc bấm đúp vào thư viện bạn muốn truy cập rồi nhấn đúp hoặc bấm đúp vào tệp hoặc thư mục bạn muốn.

Chia sẻ thư viện và thiết bị hoặc ngưng chia sẻ chúng

Khi tạo hoặc gia nhập nhóm nhà, bạn sẽ chọn thư viện và thiết bị mình muốn chia sẻ với người khác trong nhóm nhà. Thư viện ban đầu được chia sẻ với quyền truy cập Đọc, nghĩa là người khác có thể xem hoặc nghe những gì có trong thư viện nhưng không thể thay đổi tệp trong đó. Bạn có thể điều chỉnh cấp độ truy cập bất cứ lúc nào và có thể loại trừ một số tệp và thư mục cụ thể khỏi danh sách chia sẻ.

Chỉ những người thuộc nhóm nhà mới có thể thấy thư viện và thiết bị được chia sẻ. Bạn có thể chọn chia sẻ thư viện, thiết bị hoặc các tệp và thư mục riêng lẻ với những người cụ thể trong nhóm nhà hoặc với tất cả mọi người.

Để chia sẻ thiết bị và toàn bộ thư viện

 1. Mở Nhóm nhà bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, nhấn Cài đặt (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, rồi bấm Cài đặt), nhấn nhẹ hoặc bấm Thay đổi cài đặt PC, nhấn hoặc bấm Mạng, rồi nhấn hoặc bấm Nhóm nhà.
 2. Chọn thư viện và thiết bị mà bạn muốn chia sẻ với nhóm nhà.

Để chia sẻ tệp hoặc thư mục riêng lẻ

 1. Mở File Explorer bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, nhấn vào Tìm kiếm (hoặc, nếu bạn đang sử dụng chuột, trỏ chuột vào góc phía trên bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm), nhập File Explorer vào hộp tìm kiếm rồi nhấn hoặc bấm File Explorer.
 2. Chọn đối tượng rồi nhấṇ hoặc bấm vào tab Chia sẻ.
 3. Chọn tùy chọn trong nhóm Chia sẻ với. Có những tùy chọn Chia sẻ với khác nhau tùy thuộc vào việc PC của bạn có kết nối với mạng hay không và đó là loại mạng gì.
  • Để chia sẻ đối tượng với một người cụ thể, chọn tài khoản của người đó.
  • Để chia sẻ với tất cả những thành viên trong nhóm nhà của bạn, chọn một trong các tùy chọn Nhóm nhà . Để chọn thư viện và chia sẻ với tất cả thành viên trong nhóm nhà của bạn, trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, nhấn Cài đặt, rồi nhấn Thay đổi cài đặt PC. (Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ chuột tới góc trên bên phải của màn hình, di con trỏ chuột xuống, bấm Cài đặt, rồi bấm Thay đổi cài đặt PC.) Sau đó nhấnhoaặc bấm Nhóm nhà.
  • Để ngăn không chia sẻ tệp hoặc thư mục với bất kỳ ai, nhấn hoặc bấm vào tab Chia sẻ, rồi nhấn hoặc bấm Dừng chia sẻ.
  • Để thay đổi cấp độ truy cập vào tệp hoặc thư mục, nhấn hoặc bấm vào tab Chia sẻ rồi chọn Nhóm nhà (xem) hoặc Nhóm nhà (xem và chỉnh sửa).
  • Nếu bạn cần chia sẻ một vị trí như ổ đĩa hoặc thư mục hệ thống, hãy dùng tùy chọn Chia sẻ nâng cao.

Chia sẻ máy in

Máy in kết nối bằng cáp USB có thể chia sẻ được với nhóm nhà. Sau khi máy in được chia sẻ, bạn có thể truy cập vào nó thông qua hộp thoại In tại bất kỳ chương trình nào, giống như một máy in được kết nối trực tiếp vào PC của bạn vậy.

Để chia sẻ máy in của bạn với nhóm nhà

 1. Mở Nhóm nhà bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, nhấn Cài đặt (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, rồi bấm Cài đặt), nhấn nhẹ hoặc bấm Thay đổi cài đặt PC, nhấn hoặc bấm Mạng, rồi nhấn hoặc bấm Nhóm nhà.
 2. Nhấn hoặc bấm vào công cụ điều khiển để chia sẻ Máy in và thiết bị.

Để in bằng máy in của nhóm nhà

Mở menu In của ứng dụng mà bạn muốn in từ đó, chọn máy in của nhóm nhà rồi nhấn hoặc bấm In.

Thay đổi cài đặt nhóm nhà nếu cần

Bất cứ lúc nào sau khi thiết lập nhóm nhà, bạn cũng có thể thay đổi cài đặt bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Mở Nhóm nhà bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, nhấn Cài đặt (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, rồi bấm Cài đặt), nhấn nhẹ hoặc bấm Thay đổi cài đặt PC, nhấn hoặc bấm Mạng, rồi nhấn hoặc bấm Nhóm nhà.
 2. Chọn cài đặt bạn muốn.

Đây là những cài đặt bạn có thể thay đổi:

Cài đặt Mô tả
Chia sẻ thư viện và thiết bị Chọn thư viện, máy in và thiết bị mà bạn muốn chia sẻ với nhóm nhà của mình.
Chia sẻ phương tiện

Sử dụng cài đặt này để chia sẻ phương tiện với tất cả thiết bị trong mạng của bạn. Ví dụ: bạn có thể chia sẻ ảnh với khung ảnh số hoặc chia sẻ nhạc với trình phát phương tiện qua mạng.


Xem mật khẩu nhóm nhà Xem mật khẩu cho nhóm nhà của bạn. Nếu ai đó muốn gia nhập nhóm nhà thì cung cấp mật khẩu cho họ.
Rời khỏi nhóm nhà Rời khỏi nhóm nhà của bạn. Bạn không thể xóa nhóm nhà, nhưng nếu mọi người đều rời khỏi nhóm nhà thì nhóm nhà sẽ không còn nữa. Sau đó bạn có thể thiết lập một nhóm nhà mới nếu muốn.

Thay đổi mật khẩu nhóm nhà

Để thay đổi mật khẩu nhóm nhà, làm theo các bước sau:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, sau đó nhấn Tìm kiếm.
  (Nếu bạn dùng chuột, hãy trỏ chuột vào góc phía dưới bên phải của màn hình, di con trỏ chuột lên rồi bấm Tìm kiếm).
 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập vào nhóm nhà, sau đó bấm Cài đặt.
 3. Trong danh sách kết quả, nhấn hoặc bấm Thay đổi mật khẩu nhóm nhà.
 4. Nhấn hoặc bấm Thay đổi mật khẩu, rồi làm theo hướng dẫn. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

Windows 7

Nhóm nhà là gì?

Nhóm nhà là một nhóm PC trên mạng gia đình có thể chia sẻ tệp và máy in. Sử dụng nhóm nhà giúp việc chia sẻ dễ dàng hơn. Bạn có thể chia sẻ ảnh, nhạc, video, tài liệu và máy in với những người khác trong nhóm nhà của mình.

Bạn có thể giúp bảo vệ nhóm nhà của mình bằng mật khẩu mà bạn có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Người khác không thể thay đổi tệp mà bạn chia sẻ trừ khi bạn cấp quyền cho phép họ thay đổi.

Sau khi bạn tạo hoặc tham gia nhóm gia đình, bạn chọn các thư viện (ví dụ: Ảnh của tôi hoặc Tài liệu của tôi) mà bạn muốn chia sẻ. Bạn có thể ngăn việc chia sẻ các tệp hoặc thư mục cụ thể và bạn có thể chia sẻ thêm thư viện sau.

Nhóm nhà có sẵn trong Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows 7. Bạn có thể gia nhập nhóm nhà trên một PC chạy Windows RT 8.1 nhưng bạn không thể tạo nhóm nhà hoặc chia sẻ nội dung với nhóm nhà. Trong Windows 7 Starter và Windows 7 Home Basic, bạn có thể gia nhập nhóm nhà nhưng không thể tạo nhóm nhà.

Tạo nhóm nhà

Khi bạn thiết lập một PC với Windows 7, một nhóm nhà sẽ được tạo tự động. Nếu nhóm nhà đã có trong mạng gia đình của bạn, bạn có thể gia nhập nhóm nhà.

 1. Mở Nhóm nhà bằng cách bấm vào nút Bắt đầu, bấm Panel Điều khiển, nhập nhóm nhà vào hộp tìm kiếm, rồi bấm vào Nhóm nhà.
 2. Trên trang Chia sẻ với các máy tính nhà khác chạy Windows 7, bấm Tạo một nhóm nhà, rồi làm theo hướng dẫn.

Sau khi bạn tạo một nhóm nhà, các PC khác chạy Windows 7 trên mạng của bạn có thể gia nhập nhóm nhà.

Thêm các PC khác của bạn vào nhóm nhà

Sau khi ai đó trên mạng của bạn tạo một nhóm nhà, bước tiếp theo là gia nhập nhóm nhà. Bạn sẽ cần mật khẩu nhóm nhà và có thể lấy nó từ người đã tạo nhóm nhà.

Để gia nhập một nhóm nhà, hãy làm theo các bước sau trên PC mà bạn muốn thêm vào nhóm nhà:

 1. Mở Nhóm nhà bằng cách bấm vào nút Bắt đầu, bấm Panel Điều khiển, nhập nhóm nhà vào hộp tìm kiếm, rồi bấm vào Nhóm nhà.
 2. Bấm Gia nhập ngay, rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Truy cập tệp nhóm nhà

Các PC thuộc về nhóm nhà của bạn sẽ xuất hiện trong Windows Explorer.

Để truy cập tệp hoặc thư mục trên PC khác thuộc nhóm nhà

 1. Bấm nút Bắt đầu, rồi bấm vào tên người dùng của bạn.
 2. Ở ngăn dẫn hướng (ngăn bên trái), dưới Nhóm nhà, bấm vào tên tài khoản người dùng của người mà bạn muốn truy cập tệp của họ.
 3. Trong danh sách tệp, bấm đúp vào thư viện bạn muốn truy cập rồi bấm đúp vào tệp hoặc thư mục bạn muốn.

Kiểm soát các tệp và thư mục nào được chia sẻ với nhóm nhà của bạn

Khi bạn tạo hoặc gia nhập nhóm nhà của mình, bạn đã chọn thư viện mình muốn chia sẻ với người khác trong nhóm nhà. hư viện ban đầu được chia sẻ với truy cập Đọc, nghĩa là bạn có thể xem hoặc nghe những gì trong thư viện nhưng không thể thay đổi tệp trong đó. Bạn có thể điều chỉnh cấp độ truy cập sau và có thể loại trừ một số tệp và thư mục cụ thể khỏi danh sách chia sẻ.

Để ngăn không chia sẻ một thư viện

 1. Mở Nhóm nhà bằng cách bấm vào nút Bắt đầu , bấm Panel Điều khiển, nhập nhóm nhà vào hộp tìm kiếm, rồi bấm vào Nhóm nhà.
 2. Bỏ hộp kiểm đối với những thư viện bạn không muốn chia sẻ rồi bấm Lưu thay đổi.

Để ngăn không chia sẻ các tệp và thư mục cụ thể

 1. Bấm nút Bắt đầu, rồi bấm vào tên người dùng của bạn.
 2. Duyệt tệp hoặc thư mục bạn muốn loại trừ khỏi danh sách chia sẻ rồi chọn nó.
 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để ngăn không chia sẻ tệp hoặc thư mục với bất kỳ ai, ở thanh công cụ, bấm Chia sẻ với, rồi bấm Không ai.
  • Để chia sẻ tệp hoặc thư mục chỉ với một số người, ở thanh công cụ, bấm Chia sẻ với, bấm Những người cụ thể, chọn từng người bạn muốn chia sẻ rồi bấm Thêm. Bấm Chia sẻ khi bạn hoàn tất.
  • Để thay đổi mức truy cập vào tệp hoặc thư mục, trong thanh công cụ, bấm Chia sẻ với, rồi chọn Nhóm nhà (Đọc) hoặc Nhóm nhà (Đọc/Ghi).

Chia sẻ máy in

Máy in kết nối bằng cáp USB có thể chia sẻ được với nhóm nhà. Sau khi máy in được chia sẻ, bạn có thể truy cập vào nó thông qua hộp thoại In tại bất kỳ chương trình nào, giống như một máy in được kết nối trực tiếp vào PC của bạn vậy.

Để chia sẻ máy in của bạn với nhóm nhà

 1. Mở Nhóm nhà bằng cách bấm vào nút Bắt đầu , bấm Panel Điều khiển, nhập nhóm nhà vào hộp tìm kiếm, rồi bấm vào Nhóm nhà.
 2. Bấm Cài đặt máy in.
 3. Chọn hộp kiểm Máy in, rồi bấm Lưu thay đổi.

Để kết nối tự động vào máy in của nhóm nhà

Bấm vào thông báo Windows đã tìm thấy máy in của nhóm nhà xuất hiện.

Để kết nối thủ cộng vào máy in của nhóm nhà

 1. Trên PC mà máy in kết nối trực tiếp vào, bấm nút Bắt đầu, bấm Panel Điều khiển, nhập nhóm nhà vào hộp tìm kiếm rồi bấm Nhóm nhà.
 2. Bảo đảm rằng hộp kiểm Máy in đã được chọn.
 3. Vào PC mà bạn muốn in từ đó.
 4. Mở Nhóm nhà bằng cách bấm vào nút Bắt đầu , bấm Panel Điều khiển, nhập nhóm nhà vào hộp tìm kiếm, rồi bấm vào Nhóm nhà.
 5. Bấm Cài đặt máy in.
 6. Nếu trình điều khiển chưa được cài đặt cho máy in, bấm Cài đặt trình điều khiển trong hộp thoại xuất hiện.

Thay đổi cài đặt nhóm nhà nếu cần

Bất cứ lúc nào sau khi thiết lập nhóm nhà, bạn cũng có thể thay đổi cài đặt bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Mở Nhóm nhà bằng cách bấm vào nút Bắt đầu , bấm Panel Điều khiển, nhập nhóm nhà vào hộp tìm kiếm, rồi bấm vào Nhóm nhà.
 2. Chọn các cài đặt bạn muốn, rồi bấm Lưu thay đổi.

Dưới đây là các cài đặt trên trang cài đặt Nhóm nhà:

Cài đặt Mô tả
Chia sẻ thư viện và máy in Chọn thư viện và máy in bạn muốn chia sẻ toàn bộ với nhóm nhà của mình. 
Chia sẻ phương tiện với thiết bị

Sử dụng cài đặt này để chia sẻ phương tiện với tất cả thiết bị trong mạng của bạn. Ví dụ: bạn có thể chia sẻ ảnh với khung ảnh số hoặc chia sẻ nhạc với trình phát phương tiện qua mạng.


Xem hoặc in mật khẩu nhóm nhà Xem hoặc in mật khẩu cho nhóm nhà của bạn.
Đổi mật khẩu Thay đổi mật khẩu cho nhóm nhà của bạn.
Rời khỏi nhóm nhà Rời khỏi nhóm nhà của bạn.
Quản lý cài đặt chia sẻ nâng cao Thay đổi cài đặt cho khám phá mạng, chia sẻ tệp, Chia sẻ thư mục công khai, chia sẻ có bảo vệ bằng mật khẩu, kết nối nhóm nhà và kết nối chia sẻ tệp.
Khởi động trình khắc phục sự cố Nhóm nhà Khắc phục sự cố nhóm nhà.
Thuộc tính

ID Bài viết: 17145 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi