Tôi không thể khởi động dịch vụ Microsoft Security Essentials

Triệu chứng 

Bạn nhận được thông báo có nội dung “Microsoft Security Essentials hiện không giám sát máy tính của bạn do dịch vụ của chương trình đã chấm dứt. Bạn nên khởi động lại chương trình này ngay”.

Giải pháp

Bước 1: Khởi động lại máy tính của bạn

Đóng tất cả ứng dụng và khởi động lại máy tính của bạn.

Bước 2: Đảm bảo đặt dịch vụ “Microsoft Security Essentials” thành tự động và được kích hoạt

 1. Trong Windows 7 và Windows Vista, bấm Bắt đầu, bấm vào hộp Bắt đầu Tìm kiếm, nhập services.msc, sau đó nhấn Enter.
 2. Tìm kiếm Dịch vụ Chống phần mềm độc hại của Microsoft. Bấm chuột phải vào dịch vụ và chọn Thuộc tính hoặc bấm đúp vào để mở dịch vụ.
 3. Kiểm tra để đảm bảo rằng "Loại Khởi động" được đặt thành "Tự động".
 4. Bấm vào nút Bắt đầu để khởi động dịch vụ. Nếu bạn không thấy nút Bắt đầu, hãy bấm nút Dừng, sau đó bấm nút Bắt đầu để khởi động lại dịch vụ.
 5. Đảm bảo rằng bạn chú ý đến mọi lỗi có thể xuất hiện trong quá trình này, gửi trường hợp đó khi trực tuyến và bao gồm thông tin về lỗi.

Bước 3: Xóa mọi chương trình bảo mật Internet hiện có

 1. Trong Windows 7 và Windows Vista, bấm Bắt đầu, bấm vào hộp Bắt đầu Tìm kiếm, nhập appwiz.cpl, sau đó nhấn Enter.
 2. Trong danh sách các chương trình đã cài đặt, gỡ cài đặt bất kỳ chương trình bảo mật Internet của bên thứ ba nào.*
 3. Khởi động lại máy tính của bạn rồi cố gắng cài đặt lại Microsoft Security Essentials.


Bước 4: Gỡ cài đặt/cài đặt lại Microsoft Security Essentials

 1. Trong Windows 7 và Windows Vista, bấm Bắt đầu, trong hộp Bắt đầu Tìm kiếm, nhập services.msc, sau đó nhấn Enter.
 2. Trong danh sách các chương trình đã cài đặt, bấm Microsoft Security Essentials rồi gỡ cài đặt chương trình.
 3. Nếu được nhắc, hãy khởi động lại máy tính của bạn rồi thử cài đặt lại Microsoft Security Essentials.
Thuộc tính

ID Bài viết: 17146 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi