Thay đổi ảnh tài khoản của bạn

Áp dụng cho: Windows 10

Nếu muốn ảnh tài khoản của bạn có cá tính và thể hiện bản thân nhiều hơn, bạn có thể thay đổi ảnh của mình trong Windows 10. 

Thay đổi ảnh tài khoản của bạn

Bạn có thể thay đổi ảnh cho tài khoản nội bộ hoặc tài khoản Microsoft. Dưới đây là cách thực hiện.

Thay đổi ảnh tài khoản nội bộ trong Windows 10

 1. Chọn nút Bắt đầu  , rồi chọn Cài đặt  > Tài khoản > Thông tin của bạn.
 2. Trong Tạo ảnh của bạn, hãy chọn Duyệt tìm một ảnh. Hoặc, nếu thiết bị của bạn có camera, hãy chọn Camera  và tự chụp một bức ảnh.
   

Thay đổi ảnh tài khoản Microsoft trong Windows 10

 1. Đăng nhập vào trang Thông tin của bạn bằng tài khoản Microsoft.
 2. Chọn Thêm ảnh hoặc Thay đổi ảnh, rồi làm theo hướng dẫn.

Xóa ảnh tài khoản

Windows được thiết kế để cho phép bạn chuyển đổi giữa 3 ảnh gần đây nhất trên trang Thông tin của bạn. Nếu bạn thực sự cần xóa một trong các ảnh tài khoản của mình:

 1. Mở File explorer  từ thanh tác vụ. Nếu bạn không thấy File explorer  trên thanh tác vụ, hãy chọn Bắt đầu  , rồi nhập File explorer.
  • Chuyển đến C:\Users\yourname\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\AccountPictures.
  • Thay thế yourname bằng tên tài khoản của bạn.
 2. Nếu bạn không thể tìm thấy thư mục AppData trong File Explorer , có thể thư mục đó đã bị ẩn. Chọn cài đặt Xem và chọn hộp kiểm bên cạnh Mục Ẩn để hiển thị tất cả các mục trong thư mục.
 3. Xóa ảnh tài khoản mà bạn không muốn sử dụng nữa.