Thay đổi ảnh tài khoản của bạn

  1. Chọn nút Bắt đầu

    Windows biểu tượng logo
    , rồi chọn Cài đặt > Tài khoản > Thông tin của bạn.

  2. Trong Tạo ảnh của bạn, chọn Duyệt tìm một ảnh . Hoặc nếu thiết bị của bạn có camera, hãy chọn Camera và thỏa sức sáng tạo như một nhà nhiếp ảnh chân dung.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17152 - Xem lại Lần cuối: 18-08-2016 - Bản sửa đổi: 6

Phản hồi