Cá nhân hóa Cortana

Dưới đây là một số cách nhanh giúp Cortana đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân của bạn.

Notebook của Cortana

Sử dụng Notebook của Cortana để cho Cortana biết về sở thích, địa điểm yêu thích của bạn cũng như những nội dung bạn muốn được cập nhật. Thêm vào Notebook nhiều thông tin hơn về bản thân bạn để nhận được trợ giúp hiệu quả hơn, được cá nhân hóa hơn từ Cortana.

Thử cách này: Lưu sở thích của bạn trong Notebook của Cortana

Dưới đây là một số việc Cortana có thể làm cho bạn:

Thời tiết. Giúp bạn cập nhật thông tin về thời tiết ở vị trí hiện tại của bạn hoặc một nơi xa.

Du lịch. Theo dõi lộ trình chuyến bay từ email của bạn và cung cấp cho bạn tình trạng chuyến bay và thông tin về điểm đến của bạn.

Khám phá. Hiển thị cho bạn tình hình giao thông trên tuyến đường thông thường của bạn và cho bạn biết khi bạn cần thêm thời gian.

Tin tức. Nhận thông tin mới nhất về mọi chủ đề bạn chọn.

Thể thao. Theo dõi các môn thể thao và các đội bạn yêu thích.

Screen showing personalized Cortana content.

Để truy cập vào Notebook của Cortana, chọn hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ để mở trang chủ Cortana, sau đó chọn Notebook

biểu tượng Máy tính xách tay
.

Image of Cortana's Notebook.

Cài đặt trên Cortana

Đây là nơi bạn điều chỉnh cài đặt trên Cortana cho những mục như theo dõi chuyến bay và gói hàng, gửi thông báo trên các thiết bị, trả lời "Hey Cortana" và nhận các mẹo trên màn hình khóa.

Để chuyển tới cài đặt trên Cortana, chọn hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ để mở trang chủ Cortana, sau đó chọn Cài đặt .

image of Cortana Settings

Thuộc tính

ID Bài viết: 17178 - Xem lại Lần cuối: 06-09-2016 - Bản sửa đổi: 7

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)