Đặt menu Bắt đầu ở chế độ toàn màn hình

Để đặt menu Bắt đầu ở chế độ toàn màn hình và xem mọi nội dung trong một chế độ xem, hãy chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, sau đó chọn Cài đặt > Cá nhân hóa > Bắt đầu, rồi bật Sử dụng chế độ toàn màn hình cho Bắt đầu.

Vào lần tiếp theo bạn mở menu Bắt đầu, màn hình Bắt đầu sẽ mở ra trên toàn bộ màn hình nền. Chọn Tất cả ứng dụng để xem tất cả các ứng dụng và chương trình của bạn ở chế độ toàn màn hình hoặc chọn Ô xếp đã ghim để có chế độ xem động hơn.

Hình ảnh Bắt đầu ở chế độ toàn màn hình với hộp chú thích của các nút menu

  1. Menu (mở rộng để hiển thị tên của tất cả các mục menu)

  2. Ô xếp đã ghim

  3. Tất cả ứng dụng

Nếu bạn chỉ muốn đổi kích cỡ menu Bắt đầu một chút để khiến menu này cao hơn hoặc rộng hơn, hãy chọn viền trên cùng hoặc viền cạnh rồi kéo.

Đổi kích cỡ menu Bắt đầu

Thuộc tính

ID Bài viết: 17179 - Xem lại Lần cuối: 13-10-2016 - Bản sửa đổi: 9

Phản hồi