Làm cho PC của bạn dễ sử dụng hơn

Bạn có thể thiết lập PC để dễ truy nhập hơn chỉ bằng vài bước. Hầu hết các tùy chọn Dễ Truy nhập đều có trong Cài đặt. Chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, sau đó chọn Cài đặt > Dễ Truy nhập .

Các tùy chọn thường được sử dụng cũng hiển thị trong màn hình đăng nhập. Chọn nút Dễ Truy nhập ở góc dưới bên phải để xem các tùy chọn.

Các tùy chọn Dễ Truy nhập trên màn hình đăng nhập

Tùy chọn Dễ Truy nhập có thể giúp bạn dễ dàng hơn khi:

  • Sử dụng PC của bạn không cần màn hình. Tường thuật viên cho phép bạn nghe các mô tả bằng âm thanh về các thành phần trên màn hình, như văn bản và các nút.

  • Xem nội dung trên màn hình. Phóng to nội dung trên màn hình bằng Kính lúp hoặc sử dụng chế độ xem có độ tương phản cao.

  • Sử dụng bàn phím của bạn. Bật các Phím Dính, Phím Bật tắt và Phím Lọc hoặc sử dụng Bàn phím Trên Màn hình.

  • Sử dụng chuột. Thay đổi kích cỡ con trỏ hoặc bật Phím Chuột nhằm sử dụng bàn phím của bạn để di chuột.

Tùy chọn kính lúp trong Thiết đặt

Thuộc tính

ID Bài viết: 17180 - Xem lại Lần cuối: 02-08-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi