Làm cho PC của bạn dễ sử dụng hơn

Áp dụng cho: Windows 10

Bạn có thể thiết lập PC để dễ truy nhập hơn chỉ bằng vài bước. Hầu hết các tùy chọn Trợ năng đều khả dụng trong Cài đặt. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Cài đặt > Trợ năng .

Các tùy chọn thường được sử dụng cũng khả dụng từ màn hình đăng nhập. Chọn nút Trợ năng ở góc dưới bên phải để xem các tùy chọn này.

Các tùy chọn Dễ Truy nhập trên màn hình đăng nhập

Các tùy chọn Trợ năng có thể giúp bạn dễ dàng hơn khi:

  • Sử dụng PC mà không cần màn hình. Trình tường thuật cho phép bạn nghe mô tả bằng âm thanh về các thành phần trên màn hình, như văn bản và nút.

  • Xem nội dung hiển thị trên màn hình. Phóng to nội dung trên màn hình bằng cách sử dụng Kính lúp hoặc sử dụng chế độ tương phản cao.

  • Sử dụng bàn phím của bạn. Bật các Phím Dính, Phím Bật tắt, Phím Lọc hoặc Bàn phím Ảo.

  • Sử dụng chuột của bạn. Thay đổi kích cỡ con trỏ hoặc bật các Phím Chuột nhằm sử dụng bàn phím để di chuyển chuột.