Các trò chơi trên Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10Xbox App

Cho dù bạn mới làm quen với việc chơi trò chơi trên Windows 10 hoặc đã trở thành người chơi chuyên nghiệp, bạn đều có thể chơi trò chơi Xbox trên mọi PC chạy Windows 10 trong mạng gia đình của mình. 

  1. Chọn nút Bắt đầu , rồi chọn Đồng hành Bảng điều khiển Xbox .
  2. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản Microsoft, hãy chọn Tạo tài khoản! Nếu bạn đã từng cài đặt các trò chơi từ Microsoft Store, hãy sử dụng cùng một tài khoản Microsoft ở đây.
  3. Chọn Trò chơi của tôi . Các trò chơi mà bạn có trên thiết bị này sẽ xuất hiện ở đây.

Ảnh chụp màn hình phần Trò chơi của tôi trên ứng dụng Xbox

Để tải thêm trò chơi hoặc cài đặt trò chơi mà bạn có trên các thiết bị khác, hãy chọn Tìm trò chơi trong Microsoft Store.