Di chuyển ứng dụng

Để xem nhiều ứng dụng cùng một lúc, hãy giữ đầu cửa sổ của một ứng dụng rồi kéo sang bên cạnh hoặc sang góc của màn hình. Bạn sẽ nhìn thấy nơi ứng dụng được đính vào, cùng với các ứng dụng khác có thể tự động đính vào bên cạnh ứng dụng đó. Chọn Chế độ xem tác vụ trên thanh tác vụ để chuyển đổi nhanh giữa các ứng dụng đang mở.

Ảnh chụp màn hình chế độ xem tác vụ

Thuộc tính

ID Bài viết: 17182 - Xem lại Lần cuối: 02-08-2016 - Bản sửa đổi: 6

Phản hồi