Cá nhân hóa màn hình khóa của bạn

Để tùy ý chỉnh sửa màn hình khóa của bạn, hãy chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
rồi chọn Cài đặt > Cá nhân hóa > Màn hình khóa . Thử thay đổi hình nền thành ảnh hoặc trình chiếu yêu thích hoặc chọn bất kỳ kết hợp thông báo trạng thái nhanh và chi tiết nào để hiển thị cho bạn sự kiện lịch sắp tới, thông tin cập nhật mạng xã hội cũng như các thông báo về hệ thống và ứng dụng khác.

Thiết đặt màn hình khóa

Thuộc tính

ID Bài viết: 17185 - Xem lại Lần cuối: 13-10-2016 - Bản sửa đổi: 9

Phản hồi