Tiết kiệm thời gian với phím tắt

Ngoài phím tắt, thao tác với màn hình cảm ứng cung cấp các khả năng mới. Tận dụng tối ưu Windows nhờ có các phím tắt này dành cho các ứng dụng và màn hình.

 • Thêm màn hình: Phím logo Windows

  Windows biểu tượng logo
  + Ctrl + D

 • Di chuyển một ứng dụng tới một màn hình ở bên phải: phím logo Windows

  Windows biểu tượng logo
  + Shift + Mũi tên phải

 • Di chuyển một ứng dụng tới một màn hình ở bên trái: phím logo Windows

  Windows biểu tượng logo
  + Shift + Mũi tên trái

 • Hiển thị tất cả các ứng dụng đang mở và xem thêm các màn hình mà bạn đã tạo: phím logo Windows

  Windows biểu tượng logo
  + Tab

 • Chuyển giữa các màn hình mà bạn đã tạo ở bên phải: phím logo Windows

  Windows biểu tượng logo
  + Ctrl + Mũi tên phải

 • Chuyển giữa các màn hình mà bạn đã tạo ở bên trái: phím logo Windows

  Windows biểu tượng logo
  + Ctrl + Mũi tên trái

 • Đóng các màn hình mà bạn đang sử dụng: phím logo Windows

  Windows biểu tượng logo
  + Ctrl + F4

Đây chỉ là một vài ví dụ về các phím tắt trong Windows. Để xem tất cả các phím tắt, hãy xem Phím tắt trong Windows.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17189 - Xem lại Lần cuối: 06-09-2016 - Bản sửa đổi: 6

Phản hồi