Tìm kiếm bất kỳ nội dung nào, ở bất kỳ đâu

Tìm kiếm trên Windows và web từ thanh tác vụ để tìm trợ giúp, ứng dụng, tệp, cài đặt — bất kỳ thứ gì bạn muốn.

Sử dụng hộp tìm kiếm

Nhập nội dung bạn cần tìm kiếm vào hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ. Bạn sẽ nhận được đề xuất và câu trả lời cho câu hỏi của mình cũng như kết quả tìm kiếm từ PC và web.

Hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ

Để tìm thêm kết quả thuộc một loại nhất định, hãy chọn biểu tượng Tìm kết quả trong ở trên hộp tìm kiếm cho ứng dụng, cài đặt, tài liệu, thư mục, ảnh, video, nhạc, email, lịch, mọi người hoặc web.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17191 - Xem lại Lần cuối: 02-08-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi