Xem tất cả ảnh của bạn

Ứng dụng Ảnh trong Windows 10 sử dụng tính năng kỳ diệu của OneDrive để đặt toàn bộ bộ sưu tập ảnh của bạn trong tầm tay —không chỉ ảnh và video từ PC mà còn từ điện thoại và các thiết bị khác.

Chọn nút Bắt đầu

biểu tượng Bắt đầu
, sau đó chọn ứng dụng Ảnh để xem chế độ xem Bộ sưu tập.

Ứng dụng Ảnh của Microsoft

Chế độ xem Bộ sưu tập được sắp xếp theo ngày, với những ảnh gần đây nhất của bạn ở đầu. Để xem ảnh và video của bạn được sắp xếp trong album hoặc thư mục, chọn Album hoặc Thư mục từ thanh điều hướng trên cùng.

Tự động tải ảnh lên

Khi ứng dụng Ảnh và OneDrive cùng hoạt động, bạn có thể truy cập ảnh và video của mình từ hầu hết mọi thiết bị. Dưới đây là cách thiết lập.

iOS, Mac OSX hoặc Android. Cài đặt ứng dụng OneDrive trên thiết bị của bạn rồi bật Tải lên từ camera trong cài đặt. Những ảnh và video mới nhất mà bạn chụp sẽ tự động bắt đầu tải lên.

Windows 10Di động. Thư viện ảnh của bạn được tự động tải lên OneDrive theo mặc định. Nếu bạn không thấy ảnh từ điện thoại trong ứng dụng Ảnh trên PC, hãy mở ứng dụng OneDrive trên điện thoại, chọn Xem thêm > Cài đặt và đảm bảo rằng cài đặt Quản lý tải lên OneDrive đang bật.

PC đang chạy Windows 8.1 hoặc Windows 10. Mở File Explorer rồi kéo thư mục Ảnh của bạn từ PC này sang OneDrive.

Nhập ảnh

Nếu bạn có ảnh trên máy ảnh có thẻ SD hoặc được lưu vào ổ đĩa USB hoặc ổ cứng ngoài, cách đơn giản nhất để có thể tải được ảnh vào PC của bạn là nhập ảnh.

  1. Sử dụng cáp USB để kết nối thiết bị đặt ảnh mới của bạn với PC.

  2. Chọn nút Bắt đầu

    biểu tượng Bắt đầu
    , sau đó chọn ứng dụng Ảnh.

  3. Chọn Nhập rồi làm theo hướng dẫn. Ứng dụng sẽ tự động chọn các ảnh mà bạn chưa nhập trước đây hoặc bạn có thể chọn ảnh cần nhập.

Giúp ứng dụng tìm thêm ảnh

Ứng dụng Ảnh tự động tìm hầu hết ảnh và video trên PC và OneDrive. Đôi khi, bạn có thể cần phải nói cho ứng dụng nơi cần tìm.

  1. Từ trong ứng dụng ảnh, chọn Đăng nhập (hoặc ảnh hồ sơ của bạn), sau đó chọn Cài đặt.

  2. Trong phần Nguồn, chọn Thêm thư mục .

  3. Duyệt tìm một thư mục trên PC của bạn, ổ đĩa ngoài hoặc ổ đĩa mạng được kết nối với PC rồi chọn Thêm thư mục này vào Ảnh. Thư mục con của thư mục bạn thêm cũng sẽ được bao gồm.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17194 - Xem lại Lần cuối: 06-12-2016 - Bản sửa đổi: 17

Phản hồi