Xem nội dung trên menu Bắt đầu

Ứng dụng, cài đặt, tệp — tất cả có thể được tìm thấy trên menu Bắt đầu. Chỉ cần chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
trên thanh tác vụ. Tiếp theo, hãy cá nhân hóa menu Bắt đầu bằng cách ghim các ứng dụng và chương trình hoặc di chuyển và nhóm lại các ô xếp. Nếu bạn cần thêm không gian, hãy đổi kích cỡ menu Bắt đầu.

Các ứng dụng và chương trình của bạn — nằm ngay trong tầm tay bạn

Truy nhập vào File Explorer, Cài đặt và các ứng dụng khác bạn sử dụng thường xuyên từ bên trái của menu Bắt đầu. Cuộn xuống danh sách ứng dụng để xem tất cả các ứng dụng và chương trình theo bảng chữ cái, từ A đến Xbox.

Hộp chú thích cho các biểu tượng menu, Tài khoản, File Explorer, Cài đặt và Nguồn.

  1. Menu (mở rộng để hiển thị tên của tất cả các mục menu)

  2. Tài khoản

  3. File Explorer

  4. Cài đặt

  5. Nguồn

Bạn có sức mạnh

Khóa hoặc đăng xuất khỏi PC, chuyển đổi sang tài khoản khác hoặc thay đổi ảnh tài khoản bằng cách chọn ảnh của bạn (hoặc biểu tượng Tài khoản, nếu bạn chưa thêm ảnh cá nhân) ở bên trái của menu Bắt đầu.

Tùy chọn menu ảnh tài khoản trên menu Bắt đầu

Khi bạn muốn rời khỏi PC một lát, nút nguồn luôn có sẵn ở cuối menu Bắt đầu để bạn có thể chuyển PC của mình sang chế độ ngủ, khởi động lại hoặc tắt hoàn toàn PC.

Để thực hiện các thay đổi khác cho giao diện của menu Bắt đầu, hãy chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, sau đó chọn Cài đặt > Cá nhân hóa > Bắt đầu để thay đổi các ứng dụng và thư mục xuất hiện trong menu Bắt đầu.

Cài đặt menu Bắt đầu

Thuộc tính

ID Bài viết: 17195 - Xem lại Lần cuối: 13-10-2016 - Bản sửa đổi: 10

Phản hồi