Thêm hoặc xóa tài khoản trên PC của bạn

Áp dụng cho: Windows 10

Bài viết này mô tả về cách thêm hoặc xóa tài khoản trên PC của bạn. Việc có các tài khoản khác nhau trên PC dùng chung cho phép nhiều người sử dụng chung thiết bị, đồng thời cung cấp cho tất cả mọi người thông tin đăng nhập riêng cùng với quyền truy cập vào các tệp, mục duyệt web yêu thích và cài đặt máy tính của riêng họ.

Ngoài ra, nếu sử dụng chung PC cho các dự án cá nhân và cho công việc hoặc trường học, bạn có thể muốn thêm nhiều tài khoản khác nhau vào PC của mình.

Thêm mọi người vào PC tại nhà


Cách tốt nhất để thêm người khác vào PC của bạn là để người dùng đăng nhập bằng tài khoản Microsoft. Tìm hiểu thêm về tài khoản Microsoft trong Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft.

Trên các phiên bản Windows 10 Home và Windows 10 Professional:

 1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > Tài khoản > Gia đình & người dùng khác.
 2. Trong Người dùng khác, hãy chọn Thêm người khác vào PC này
 3. Nhập thông tin tài khoản Microsoft của người đó và làm theo các lời nhắc.

Nếu bạn cần loại bỏ thông tin đăng nhập của người đó từ PC của mình:

 1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > Tài khoản > Gia đình & người dùng khác.
 2. Chọn tên hoặc địa chỉ email của người đó, rồi chọn Loại bỏ. Lưu ý rằng hành động này sẽ không xóa tài khoản Microsoft của người đó mà sẽ chỉ loại bỏ thông tin đăng nhập của người đó khỏi PC của bạn.

Thêm người vào PC cơ quan hoặc trường học


Cách tốt nhất cho tất cả mọi người dùng chung PC cơ quan hoặc trường học là có tài khoản Microsoft của riêng mình. Tìm hiểu thêm về tài khoản Microsoft trong Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft.

Để thêm người hiện có tài khoản Microsoft:

 1. Chọn Bắt đầu  > Cài đặt > Tài khoản > Người dùng khác (trong một số phiên bản Windows, nhãn này có thể là Người khác hoặc Gia đình & Người dùng khác).
 2. Trong Người dùng cơ quan hoặc trường học, hãy chọn Thêm người dùng cơ quan hoặc trường học.
 3. Nhập tài khoản người dùng của người đó, chọn loại tài khoản rồi chọn Thêm.  

Nếu bạn cần loại bỏ thông tin đăng nhập của người đó từ PC của mình:

 1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > Tài khoản > Người dùng khác.
 2. Chọn tên hoặc địa chỉ email của người đó, rồi chọn Loại bỏ.
 3. Đọc mục tiết lộ thông tin và chọn Xóa tài khoản và dữ liệu. Lưu ý rằng hành động này sẽ không xóa tài khoản Microsoft của người đó mà sẽ chỉ loại bỏ thông tin đăng nhập và dữ liệu tài khoản của người đó khỏi PC của bạn.

Thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học vào PC của bạn


Nếu đang sử dụng chung PC cho cả cá nhân và trường học hoặc doanh nghiệp, bạn có thể muốn thêm nhiều tài khoản vào PC để giúp bạn dễ dàng truy cập các tệp, ứng dụng và thông tin liên kết với từng tài khoản. Khi truy cập cơ quan hoặc trường học, bạn sẽ được kết nối với miền của tổ chức và có quyền truy cập vào tài nguyên của tổ chức.

Để thêm tài khoản khác vào PC của bạn:

 1. Chọn Bắt đầu  > Cài đặt > Tài khoản > Truy cập cơ quan hoặc trường học
 2. Chọn Kết nối rồi thực hiện theo lời nhắc để thêm tài khoản.

Nếu bạn cần loại bỏ tài khoản khỏi PC của mình:

 1. Chọn Bắt đầu  > Cài đặt > Tài khoản > Truy cập cơ quan hoặc trường học
 2. Chọn tài khoản bạn muốn loại bỏ rồi chọn Ngắt kết nối.
 3. Chọn để xác nhận hành động. Lưu ý rằng hành động này sẽ không xóa tài khoản vĩnh viễn mà sẽ chỉ xóa quyền truy cập khỏi PC của bạn

   

Thêm tài khoản sẽ được ứng dụng sử dụng


Để đăng nhập vào tài khoản của bạn dễ dàng hơn và nhanh hơn, bạn có thể muốn thêm tài khoản cho nhiều ứng dụng khác nhau. 

Để thêm tài khoản sẽ được các ứng dụng sử dụng vào PC của bạn:

 1. Chọn Bắt đầu  > Cài đặt > Tài khoản > Email & tài khoản
 2. Để thêm tài khoản sẽ được sử dụng bởi email, lịch hoặc danh bạ, hãy chọn Thêm tài khoản trong Tài khoản sử dụng bởi email, lịch và danh bạ. Đối với các ứng dụng khác, hãy chọn Thêm tài khoản Microsoft hoặc Thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học.
 3. Thực hiện theo lời nhắc để thêm tài khoản.

Để xóa tài khoản sử dụng bởi ứng dụng khỏi PC của bạn:

 1. Chọn Bắt đầu  > Cài đặt > Tài khoản > Email & tài khoản
 2. Chọn tài khoản bạn muốn loại bỏ rồi chọn Loại bỏ.
 3. Chọn để xác nhận hành động.

Thêm người vào nhóm gia đình


Nếu đã thêm tài khoản Microsoft của gia đình vào PC, bạn có thể thiết lập các tài khoản đó thành gia đình Microsoft. Đây là dịch vụ miễn phí giúp gia đình duy trì kết nối và đảm bảo trẻ an toàn hơn trên các thiết bị chạy Windows 10 và Xbox One, cùng với các thiết bị Android chạy Microsoft Launcher.