Thiết lập tài khoản

Nếu bạn định chia sẻ PC của mình với người khác, hãy xem xét việc thêm tài khoản cho họ. Bạn luôn có thể chia sẻ và bằng cách đó, bạn bè hoặc đồng nghiệp của bạn sẽ có chút không gian riêng — bao gồm các tệp riêng, mục yêu thích trên trình duyệt và màn hình nền mà họ có thể coi là của riêng mình.

Tạo tài khoản cho thành viên trong gia đình

Để tạo tài khoản cho người nào đó trong gia đình, hãy xem Thiết lập gia đình của bạn.

Thêm người khác vào PC tại nhà

Đó là một ý tưởng hay cho những người thường xuyên sử dụng PC có tài khoản Microsoft riêng. Tìm hiểu thêm về tài khoản Microsoft trong Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft.

Trên các phiên bản Windows 10 Home và Windows 10 Professional:

 1. Chọn nút Bắt đầu

  Windows biểu tượng logo
  rồi chọn Cài đặt > Tài khoản > Gia đình & những người khác > Thêm người khác vào PC này.

 2. Nhập tên người dùng, mật khẩu, gợi ý mật khẩu rồi chọn Tiếp theo.

Thêm tài khoản vào PC cơ quan hoặc trường học

Cách tốt nhất cho tất cả mọi người dùng chung PC cơ quan hoặc trường học là có tài khoản Microsoft của riêng mình. Tìm hiểu thêm về tài khoản Microsoft trong Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft.

Nếu bạn không thể sử dụng tài khoản Microsoft, hãy tạo tài khoản cục bộ cho tất cả mọi người. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Chọn nút Bắt đầu

  Windows biểu tượng logo
  rồi chọn Cài đặt > Tài khoản > Gia đình & những người khác (trong một số phiên bản Windows, phần này chỉ là Những người khác > Thêm người khác vào PC này.

 2. Ở cuối trang này, chọn Tôi không có thông tin đăng nhập của người này, sau đó ở cuối trang tiếp theo, chọn Thêm người dùng không có tài khoản Microsoft.

 3. Nhập tên người dùng, mật khẩu, gợi ý mật khẩu rồi chọn Tiếp theo.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17197 - Xem lại Lần cuối: 02-08-2016 - Bản sửa đổi: 5

Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)