Thiết lập gia đình của bạn

Gia đình giúp bạn thêm nhanh các thành viên trong gia đình vào từng Windows 10 PC mà bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình hơn bao giờ hết.

Gia đình cũng cho phép người lớn giữ an toàn hơn cho trẻ em khi trực tuyến. Người lớn trong gia đình có thể xem các báo cáo về hoạt động trực tuyến của các con, giới hạn thời lượng và thời điểm chúng sử dụng các thiết bị Windows 10, đặt giới hạn thông minh về chi tiêu của các con và giúp đảm bảo chúng không thấy các trang web, ứng dụng hoặc trò chơi không phù hợp. Nếu đã sử dụng An toàn Gia đình trên phiên bản Windows cũ hơn, bạn cần phải thêm thành viên gia đình của bạn một lần nữa để cài đặt của họ có thể áp dụng trên thiết bị Windows 10.

Người lớn trong gia đình có thể quản lý cài đặt gia đình trực tuyến tại account.microsoft.com/family và các thay đổi sẽ được áp dụng cho mọi thiết bị Windows 10 mà trẻ đăng nhập vào.

Để thiết lập PC cho mọi người đã nằm trong gia đình Microsoft của bạn, hãy chọn nút Bắt đầu

Windows biểu tượng logo
, rồi chọn Cài đặt > Tài khoản > Gia đình và người dùng khác. Chọn tài khoản của họ để thêm họ vào PC này. Lần đầu tiên đăng nhập, họ cần phải nhập mật khẩu cho tài khoản Microsoft của mình.

Thêm ai đó vào gia đình của bạn

 1. Trên PC Windows 10 của bạn, chọn nút Bắt đầu

  Windows biểu tượng logo
  , sau đó chọn Cài đặt > Tài khoản > Gia đình và người dùng khác. (Bạn cần đăng nhập vào Windows bằng tài khoản Microsoft.)

 2. Chọn Thêm thành viên trong gia đình.

 3. Chọn Thêm trẻ em hoặc Thêm người lớn.

 4. Nhập địa chỉ email của người đó để gửi cho họ lời mời tham gia. Nếu họ không có địa chỉ email, hãy chọn Người tôi muốn mời không có địa chỉ email và làm theo hướng dẫn để thiết lập tài khoản mới.

 5. Sau khi họ chấp nhận lời mời qua email, bạn hãy yêu cầu họ đăng nhập vào Windows 10 bằng chính địa chỉ email bạn đã gửi lời mời.

  Màn hình hiển thị màn hình Tài khoản nơi bạn có thể thêm thành viên gia đình.

Quản lý các cài đặt gia đình

Sau khi bạn thêm trẻ em vào gia đình của mình trên Windows, dưới đây là cách bạn quản lý hoạt động của chúng ở đó.

 1. Truy cập account.microsoft.com/family và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Chọn trẻ em có cài đặt bạn muốn quản lý từ danh sách trẻ em trong Gia đình của bạn. Nếu con bạn cũng sử dụng An toàn Gia đình trên phiên bản Windows cũ hơn hoặc Gia đình của tôi trên điện thoại Windows cũ hơn, bạn sẽ thấy chúng được liệt kê trên mỗi thiết bị.

 3. Chọn nội dung cần bật hoặc thay đổi cho tài khoản của con bạn:

 • Hoạt động gần đây cho phép bạn xem các trang web con bạn đã truy nhập, các ứng dụng và trò chơi chúng đã sử dụng và thời gian sử dụng thiết bị.

 • Duyệt web cho phép bạn chọn những trang web con bạn có thể và không thể xem.

 • Ứng dụng & trò chơi cho phép bạn giới hạn ứng dụng và trò chơi con bạn có thể tải xuống từ Windows Store. Tính năng này cũng cho phép bạn bỏ chặn bất kỳ ứng dụng hoặc trò chơi bạn đã chặn trước đó.

 • Thời gian khóa màn hình cho phép bạn đặt thời gian tối đa con bạn có thể sử dụng thiết bị.

Thuộc tính

ID Bài viết: 17199 - Xem lại Lần cuối: 02-08-2016 - Bản sửa đổi: 4

Phản hồi